ChristenUnie blij met heldere keuzes in Zwolse begroting

Zwolle aangezicht zwarte water

ChristenUnie Zwolle is blij dat ons college een helder kompas hanteert bij het maken van de (financiële) keuzes voor de stad. Vrijdag 12 november stelde de gemeenteraad de begroting vast voor 2022 waar de ChristenUnie van harte mee instemt. De gemeente stelt veel geld beschikbaar voor belangrijke onderdelen die wij als fractie toejuichen. Gezond leven, zorg voor kwetsbare Zwollenaren en een nog groenere stad staan daarin centraal.

Wij maakten ons twee jaar geleden al hard voor een brede ontwikkeling van het Stinspark in Westenholte. Het is het enige archeologische rijksmonument in Zwolle. Vanuit de wijkvereniging kwam het initiatief om het vervallen park in op allerlei manieren in bloei te zetten. De gemeente komt nu met een financiële impuls waardoor dit plan gaat slagen. Wijkbewoners en Zwollenaren van alle leeftijden kunnen straks van dit park genieten. Aan de oostkant van de stad wordt de Nooterhof weer op de kaart gezet voor Natuur- en Milieueducatie. En het belang van groen in de stad zien we ook bij investering voor bomen in de stad.

Wat geweldig ook dat het zwemvangnet 12+ structureel wordt gefinancierd. Zo is er voor jongeren uit minder bedeelde gezinnen geen belemmering om de belangrijke zwemdiploma’s te halen. De gemeente zet in op sociaal herstel na corona. Geld is er voor extra opbouwwerk, weerbaarheidstrainingen en uitbreiding van Think op school waarbij jongeren geholpen worden in hun ontwikkeling.

Versimpelteam
In 2016 stonden wij aan de wieg van het versimpelteam. Dat heeft zijn waarde ondertussen bewezen; want begrijpelijke communicatie van de overheid is hard nodig. Ook daar komt gelukkig structureel geld voor. Blij zijn we ook dat het programma Vitaal en waardig ouder worden stadsbreed wordt ingevoerd. Het is belangrijk dat senioren volop de ruimte krijgen om zo lang mogelijk actief deel te nemen aan de maatschappij.

Geld komt ook vrij voor de ontwikkeling van de sociale basis die ervoor zorgt dat mensen meer steun ervaren waarbij ook kerken nadrukkelijk worden betrokken. In de aanpak van mensenhandel blijft het niet bij mooie woorden. Heel goed ook dat de gemeente daar middelen voor vrijmaakt.

Ruim twee jaar geleden namen wij initiatief voor sociaal ondernemerschap met een 10 puntenplan. Geweldig dat dit nu structurele financiering krijgt. Daarbij komt gelukkig ook weer geld voor projecten om de circulaire economie te bevorderen.

« Terug naar nieuws

Reacties op 'ChristenUnie blij met heldere keuzes in Zwolse begroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.