Coalitieakkoord: ‘Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle’

IMG_4643.jpeg

De ChristenUnie heeft woensdag samen met GroenLinks, D66 en CDA een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd getiteld: ‘Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle’. Onze voorman Ruben van de Belt: “We zijn als partij trots op dit akkoord waar onze idealen vanaf spatten. Onze inzet in de verkiezingen was: Zwolle, ook jouw thuis! En dat ademt het akkoord.”

Deze nieuwe coalitie bouwt verder aan een duurzame, sociale en inclusieve stad, die groeit met behoud van de menselijke maat en de kwaliteit van leven. Ruben: “De verkiezingsuitslag wees een sociale, betrokken en duurzame richting. Met dit akkoord en deze coalitie geven we daar handen en voeten aan. Het gedeelde fundament van de vier partijen is terug te vinden op elke bladzijde en in de gemaakte keuzes. Dat maakt dat de basis onder dit akkoord sterk is: we hebben veel eensgezindheid gemerkt in de goede en in intensieve gesprekken.” We zijn dankbaar voor het werk dat formateur Arie Slob heeft geleverd in de begeleiding van het hele proces.

Herkenbaar akkoord
We zijn heel blij dat we vanuit dit akkoord gaan strijden voor kansengelijkheid voor alle jongeren in de stad. We bieden preventie en zorg op de plekken waar jongeren zijn. Ruben: “Deze coalitie investeert meer dan ooit in Zwolse kinderen en jongeren. En geeft extra kansen om mee te doen aan kinderen in armoede.” Daarbij richten we ook een Digitaal Inkomensloket in, waarmee inwoners snel zien op welke regelingen ze recht hebben.

We willen onze stad en aarde beter doorgeven aan volgende generaties. Daarom scherpen we onze klimaatambities aan met deze coalitie. Dat voeren we vervolgens uit mét de Zwollenaren. Ruben: “Het duurzaam maken van huizen doen we veel meer met inwoners en wijkinitiatieven. Energiearmoede pakken we aan. En we investeren in natuurherstel. Geen postzegelnatuur, maar herstel van de prachtige Zwolse natuur rondom de hele stad.”

De vier partijen vinden elkaar ook in een evenwichtige kwalitatieve ontwikkeling van Zwolle. Onze fractievoorzitter: ”We werken aan groene, betrokken en sociale wijken. Met een thuis voor iedereen, in elke levensfase. De vele plannen voor woningen brengen we tot uitvoer om woningzoekers een thuis te bieden. Door extra inzet op seniorenwoningen en flexwoningen komen we tegemoet aan wensen van specifieke groepen woningzoekenden.

Onze wethouders
Naast veel andere waardevolle onderdelen in het coalitieakkoord zijn bovenstaande onderdelen heel belangrijk voor de ChristenUnie. We zijn dan ook heel blij dat Gerdien Rots en Michiel van Willigen deze plannen tot uitvoering mogen brengen namens onze partij in het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. Onze nieuwe wethouder Gerdien krijgt de portefeuille Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling onder haar hoede waarin naast Ruimtelijke Ordening onder meer mobiliteit/verkeer/bereikbaarheid en Project Spoorzone zijn opgenomen.
Michiel draagt zorg voor de portefeuille Kansengelijkheid. In zijn tweede termijn als wethouder gaat hij zowel op vertrouwde en nieuwe beleidsterreinen aan de slag. Onder andere Jeugdzorg, sociale wijkteams, sport en Armoede en schulden wordt het terrein van Michiel.

Het akkoord is ons handvest voor tenminste de komende vier jaren. Ruben: “We willen hieraan werken met een open debat in de raad. Die ruimte laat dit compacte akkoord, want veel staat er ook nog niet in. En om de ambities uit dit akkoord waar te maken hebben we Zwollenaren en Zwolse organisaties en bedrijven daarbij nodig.”

Blader voor meer informatie zelf door het coalitieakkoord. Het is voor veel Zwollenaren goed te lezen en is te vinden op de website van de gemeente.

« Terug naar nieuws

Reacties op 'Coalitieakkoord: ‘Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.