Contact

ChristenUnie Zwolle

De ChristenUnie in Zwolle is bereikbaar op het algemene e-mailadres info@christenuniezwolle.nl. In plaats daarvan kun je je mail ook persoonlijk aan ons richten.

De ChristenUnie in Zwolle wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging van leden die de ChristenUnie in Zwolle is. De gemeenteraadsleden en burgerraadsleden vormen de fractie, die zich bezig houdt met de politieke koers en daar uiting aan geeft in de gemeenteraad. De ChristenUnie heeft in Zwolle twee wethouders. Zij zijn onderdeel van het dagelijks bestuur van de stad.

Fractie

Gerdien Rots | gerdien@christenuniezwolle.nl | 06-29041514
Wietse de Boer | wietse@christenuniezwolle.nl | 06-48811376
Ruben van de Belt | ruben@christenuniezwolle.nl | 06-2332318
Jolien Elshof | jolien@christenuniezwolle.nl | 06-23361894
Reinier Mulder | reinier@christenuniezwolle.nl | 06-42216500
Jacob Raap | jacob@christenuniezwolle.nl| 06-27821373
Ruth Stoorvogel | ruth@christenuniezwolle.nl | 06-50511315

> Voel je vrij om eens een fractievergadering bij te wonen. Laat je even weten dat je komt?
Je vindt ons ook op social media

Post- en bezoekadres: Grote Kerkplein 15, 8011 PK te Zwolle

Wethouders

Michiel van Willigen | mwj.van.willigen@zwolle.nl | 038-498 2227
Ed Anker | ew.anker@zwolle.nl | 038-498 2226

Bestuur

Marcel Hindriks (voorzitter) | marcel.hindriks@gmail.com | 06-26674851
Bernard Bos (secretaris) | bestuur@christenuniezwolle.nl | 06-13204571
Lucia Voogt (lid)
Margreet Balkendende (lid)

Giften

Giften aan ChristenUnie Zwolle zijn van harte welkom. Deze kun je overmaken op IBAN NL90ABNA0432988025 ten name van ChristenUnie Zwolle. Je gift is aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie onze pagina over ANBI en giften.

Partijbureau

Het partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie partijblad - magazine@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort