Nieuws

ChristenUnie pleit voor gerichte aanpak mensenhandel

IMG_6312dinsdag 14 november 2017 13:22 Mensenhandel is vaak moeilijk zichtbaar. Angst en schaamte weerhouden slachtoffers van veelal illegale arbeid ervan om naar de politie te stappen, ook in Zwolle. De ChristenUnie diende daarom bij de begroting een motie in zodat er een beter preventie- en uitstapbeleid komt onder regie van een zorgcoördinator Mensenhandel. ChristenUnie raadslid Gerdien Rots: "De ChristenUnie wil hier wat aan doen, door de misstanden van uitbuiting van mannen, vrouwen, meisjes en jongens in verschillende sectoren zichtbaar te maken zodat er gerichte actie kan worden ondernomen." Meer...

ChristenUnie uit, samen met andere Zwolse raadsfracties, zorgen over vliegroutes Lelystad Airport en doet verbetervoorstellen aan Minister

airport-lelystaddonderdag 02 november 2017 13:31 Vandaag heeft Gerdien Rots een zienswijze ingediend over de vliegroutes voor Lelystad Airport. Zij deed dat mede namens de fracties van PvdA, VVD, D66, CDA en Fractie Cetin. In de zienswijze uit Rots haar zorgen over de mogelijke geluidsoverlast voor Zwolse inwoners. “Het is onbestaanbaar dat er foutieve berekeningen zijn gemaakt die de geluidsoverlast milder doen voorkomen. We roepen de minister daarom op om een nieuwe milieueffectrapportage op te stellen, zodat de besluiten over de voorlopige vliegroutes straks worden genomen op basis van juiste gegevens. Uitgangspunt bij de besluitvorming moet zijn dat overlast voor inwoners zoveel mogelijk wordt voorkomen.” Meer...

ChristenUnie: Thuiszitters verdienen maatwerk!

stadhuis-zwollewoensdag 01 november 2017 16:37 Het aantal thuiszittende kinderen en jongeren is een probleem in Zwolle. ChristenUnie-raadslid Job Looijenga: “Om dit probleem op te lossen is samenwerking tussen ouders, scholen en gemeente nodig om te komen tot onderwijsaanbod op maat.” Meer...

ChristenUnie blij met plan van 'het verhaal van Zwolle'

Zwolle staddinsdag 31 oktober 2017 16:49 "De ChristenUnie is blij met het plan van Allemaal Zwolle, de nieuwe organisatie die met veel partijen het cultuurhistorische verhaal van Zwolle beter onder de aandacht gaat brengen" aldus ChristenUnie raadslid Micha Baksteen. Maandagavond 30 oktober heeft de gemeenteraad na een bewogen periode definitief besloten om het Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) op te laten gaan in een nieuw op te richten stichting: Allemaal Zwolle, onderdeel van het HCO. Raadslid Baksteen geeft aan dat plan van Allemaal Zwolle recht doet aan de opdracht van de raad: het beter zichtbaar maken en delen van het ‘verhaal van Zwolle’. Meer...

Dirk Albert Prins nieuw raadslid voor de ChristenUnie

Foto Dirk Albert Prinsvrijdag 20 oktober 2017 22:20 Dirk Albert Prins volgt Johannes de Vries op als gemeenteraadslid in Zwolle, die vanwege zijn werk verhuist naar Den Haag. Prins wordt maandag 30 oktober geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de ChristenUnie in Zwolle, tot aan de verkiezingen in maart 2018. Prins: “Ik realiseer me dat het maar een korte periode is maar ik wil graag bijdragen aan het mooie werk van de ChristenUnie in Zwolle.” Meer...

Ervaring en vernieuwing op kandidatenlijst CU Zwolle

kandidatenlijst 2018woensdag 18 oktober 2017 23:25 De ChristenUnie Zwolle presenteert met gepaste trots de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de top-10 is gekozen voor een mix van vernieuwing en ervaring. Drie nieuwe kandidaten staan klaar om zich, samen met de ervaren gemeenteraadsleden, vol passie in te zetten voor onze stad. Lijsttrekker Gerdien Rots: "Hier staat een team van betrokken stadsgenoten die zich willen inzetten voor een hoopvolle toekomst voor alle Zwollenaren. Alle dertig kandidaten zijn enthousiast om mee te bouwen aan Zwolle als stad waarin we er voor elkaar zijn, blijven investeren en eigentijds verduurzamen." Meer...

Proefvluchten boven Stadshagen dankzij ChristenUnie

proefvluchtenmaandag 09 oktober 2017 10:49 Zwollenaren kan het niet ontgaan zijn: vanaf 2019 komen er vliegtuigen laag over Stadshagen als Lelystad Airport open gaat. Ook de Zwolse Christenunie is bezorgd over de ontwikkelingen in onze regio en vroeg daar in de gemeenteraad al vaker aandacht voor. Vliegtuigen vliegen op 1800 meter hoogte over Stadshagen en met oostenwind zelfs op 900 meter omdat er dan kruisend verkeer is. Meer...

Nieuwe WRZV-sporthal dijk van een kans voor VEZ en Gift City

Zwolle stadzaterdag 30 september 2017 16:34 “Als er op Voorsterpoort een nieuwe WRZV-sporthal wordt gebouwd, is dat niet alleen winst voor alle (gehandicapte) sporters, het biedt ook een dijk van een kans voor de VEZ én het geeft zekerheid aan de Gift City,” volgens Gerdien Rots. Meer...

ChristenUnie blij met meer inzet voor statushouders

Informatiebijeenkomst statushoudersvrijdag 29 september 2017 16:27 De ChristenUnie is blij met de toezegging van de gemeente om meer regie te gaan voeren op alle initiatieven voor en met statushouders. Uit de informatiebijeenkomst van de Zwolse gemeenteraad over de verhoogde instroom van statushouders naar Zwolle, blijkt dat er meer regie wenselijk is. Het doel van de door de ChristenUnie en VVD aangevraagde bijeenkomst was om te weten hoe het gaat met taal, werk en huisvesting van de nieuwe Zwollenaren. ChristenUnie raadslid de Boer: “er vinden in Zwolle mooie en sterke initiatieven plaats voor en met statushouders, maar er moet meer coördinatie komen want niet iedereen kent elkaar en daardoor blijven soms kansen onbenut. De ChristenUnie is daarom blij met deze toezegging van de gemeente.” Meer...

ChristenUnie: Zwollenaren krijgen Grote Kerk terug

Grote Kerkvrijdag 29 september 2017 15:09 “De ChristenUnie is blij met het particulier initiatief om de Grote Kerk weer een centrale plek te geven in ons maatschappelijke leven. Daarom is het onze wens dat de gemeente meehelpt om het gebouw weer goed toegankelijk te maken,” aldus Gerdien Rots. De Grote Kerk wordt het nieuwe Academiehuis en Stadskerk. De Zwolse onderwijsinstellingen en de culturele sector werken hieraan mee. Daarmee krijgen Zwollenaren de Grote Kerk bij wijze van spreken weer terug, nadat het de laatste decennia een vrij gesloten karakter had. Meer...