Nieuws

ChristenUnie: Nieuwe sluitingstijden voor de horeca

Zwollevrijdag 09 februari 2018 11:17 Na een pilotfase van 1,5 jaar hebben binnenstadsbewoners, horecaondernemers, politie en de gemeente elkaar gevonden in nieuwe afspraken over de sluitingstijden voor de horeca. De zogenaamde ‘natte’ horeca (café’s, bars en dancings) mogen tot uiterlijk 05.00 uur in de nacht openblijven. Vanaf 03.00 uur moet er een portier aan de deur staan. Tot 06.00 uur in de vroege ochtend mag de ‘droge’ horeca (snackbars, fastfood) open blijven. Gerdien Rots: “De gemeente geeft de sluitingstijden niet vrij, maar sluit aan bij het voorstel voor de nieuwe horecasluitingstijden dat in overleg tussen betrokkenen tot stand is gekomen. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van zowel binnenstadsbewoners, als horecaondernemers, als politie." Meer...

Hoger vliegen boven Zwolle

airport-lelystadmaandag 29 januari 2018 15:18 De ChristenUnie is blij dat alle fracties uit de Zwolse gemeenteraad nu gezamenlijk optrekken om te voorkomen dat Lelystad Airport opengaat zolang er geen juiste berekeningen zijn over de geluidsoverlast en er laag boven Zwolle moet worden gevlogen. Namens het Zwolse college bepleit ook wethouder Michiel van Willigen dat er hoger wordt gevlogen boven Zwolle. Meer...

ChristenUnie ziet perspectief voor Zwollenaren met een hulpmiddel

Zwolle stadzaterdag 13 januari 2018 16:23 De ChristenUnie ziet perspectief voor Zwollenaren met een hulpmiddel bij het voorstel van het college om een nieuwe aanbesteding te doen voor aanbieders van hulpmiddelen. ChristenUnie raadslid Baksteen: ‘we zijn blij dat Zwollenaren straks keuze hebben uit meerdere aanbieders en ook dat de ervaring van cliënten centraal komt te staan. Want juist kwetsbare Zwollenaren die afhankelijk zijn van een hulpmiddel moeten ervan op aan kunnen dat zij steun krijgen als zij niet goed geholpen worden’. Meer...

ChristenUnie gaat niet mee met het plan van de initiatiefnemers Goudsteeg 21

michamaandag 18 december 2017 23:10 Vanavond heeft de Zwolse raad besloten om niet mee te gaan met het plan van de initiatiefnemers Goudsteeg 21. Het plan kostte 2 ton en een 5 jarig risico van max. € 63.500 per jaar. raadslid Micha Baksteen licht het standpunt van de ChristenUnie vanavond toe: "Ik ben als muzikant en als politicus erg betrokken geraakt bij het initiatief van Stichting Goudsteeg 21. Want wat zou het mooi zijn als dit zaaltje kon blijven bestaan. Daarnaast heb ik en mijn fractiegenoten respect en waardering voor de hardwerkende initiatiefnemers en andere vrijwilligers. Wij dragen hen een warm hart toe."  Meer...

ChristenUnie blij met Zwolse schone energie  

'ChristenUnie wil Dijklanden niet bebouwen'donderdag 07 december 2017 16:35 De ChristenUnie is er blij mee dat wethouder Michiel van Willigen volop inzet op schone energie. Voor Zwollenaren is er sinds kort de duurzaamheidsmakelaar. Die kan je thuis uitnodigen voor een onafhankelijk advies over energiebesparing. Ook zet het college in op grootschalige productie van schone energie in Zwolle. Meer...