bestuur

Bestuur

De ChristenUnie in Zwolle wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging van leden die de ChristenUnie in Zwolle is. De gemeenteraadsleden en burgerraadsleden vormen de fractie, die zich bezig houdt met de politieke koers en daar uiting aan geeft in de gemeenteraad. De ChristenUnie heeft in Zwolle twee wethouders. Zij zijn onderdeel van het dagelijks bestuur van de stad.

Het  bestuur bestaat uit de volgende personen:

Janny Budding (voorzitter)

Gerriët van Zuthem (penningmeester/secretaris)

René Mauritz (talentontwikkeling)

Margaretha van Faassen (lid)

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@christenuniezwolle.nl