Fractie

Onze raadsleden

Als ChristenUnie-politici zijn we dankbaar dat we vanuit christelijke waarden kunnen nadenken over de Zwolse samenleving. In zijn leven liet Jezus zien wat waarden zoals trouw, (naasten)liefde, rechtvaardigheid, rentmeesterschap en respect betekenen. Die waarden vormen voor ons de kern van een waardevol leven. Deze waarden willen we waar maken voor álle Zwollenaren. Voor zwakken en sterken, jong en oud, gelovig en niet-gelovig, homo en hetero, rijk en arm, et cetera.

Aan de rechterkant van deze pagina vind je de zeven gemeenteraadsleden van de ChristenUnie in Zwolle. Zij stellen zich stuk voor stuk aan je voor.

«Terug naar startpagina