Groen buitengebied belangrijk als Zwolle verder verstedelijkt

vreugderijkerwaard 4.jpgdonderdag 16 september 2021 11:59

De Zwolse raad heeft de Omgevingsvisie voor de stad maandag aangenomen. Daarin worden plannen gemaakt voor Zwolle tot 2030. In het manifest Van Groei naar Bloei hebben wij onze dromen en idealen op papier gezet over de inrichting van de stad. Daarin schrijven we ook over Zwolle als groene stad en de waarde van ons buitengebied. Raadslid Jacob Raap vertelt waarom dat buitengebied belangrijk is, ook als de verstedelijking van Zwolle doorzet.

“Twee derde van de Zwolse oppervlakte is buitengebied. 97 procent van de Zwollenaren woont in het stedelijke gebied dat een derde van de gemeente beslaat.” Jacob somt belangrijke gegevens op die belangrijk zijn voor het gesprek over de toekomst van ons buitengebied. “We zien de groei en we zien ook de woningnood. Daar ligt echt een opgave voor het gemeentebestuur. Om voor iedereen een thuis te kunnen blijven, zal Zwolle verder uitbreiden en daarvoor ook de weilanden in gaan."

Tegelijk is er de ChristenUnie veel aan gelegen om ook zoveel mogelijk uit de huidige stad te halen. “We doen al aan inbreiding, maar wij vinden dat dat nog veel verder kan worden doorgezet. Ook het splitsen van bestaande woningen biedt goede kansen, mits dat past bij de wijk.” Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit onder meer als gevolg van vergrijzing.

Stad en buitengebied staan soms op gespannen voet met elkaar. De ChristenUnie ziet ook hoe die twee elkaar juist versterken. Jacob: “In de stad willen we beleving ervaren, ook ‘groene’ beleving. Dat hoort bij Zwolle, waar je ook bent, binnen een half uurtje fietsen ben je de stad uit.” Dat wil de ChristenUnie waarborgen, bijvoorbeeld door de Dijklanden langs het Zwarte Water vrij te houden van bebouwing als uitloopgebied van de stad.

Agrarische bedrijven horen vanzelfsprekend ook bij het Zwolse buitengebied. “We willen meewerken aan duurzame vormen van landbouw, boeren helpen de overstap te maken. We willen geen nieuwe intensieve bedrijven maar meer ruimte bieden aan de boeren die er zitten en hen helpen een goed verdienmodel te houden. We houden van boeren die ondernemen met ‘het gezicht naar de stad’.” Een voedselcoöperatie zoals Hof van Breecamp is een prachtig voorbeeld. Deelnemers kopen gezamenlijk boodschappen in bij lokale boeren. Daardoor verdwijnt de afstand tussen boer en wijkbewoner. Ook in het noordelijke buitengebied zijn er mooie ontwikkelingen in de Tolhuislanden. Agrariërs hebben de handen ineengeslagen om collectief zon- en windenergie op te wekken en te leveren aan de stad.

Over natuurbeheer binnen de Zwolse gemeentegrenzen is Jacob uitgesproken. “Compensatie is niet voldoende. We hebben al zoveel vernietigd. We moeten echt werken aan natuurherstel. Daarvoor willen wij een Natuurwaardenkaart laten maken. Daarmee krijgen we beter zicht op wat we moeten beschermen en ontdekken we waar verborgen natuur al aanwezig buiten ons blikveld.” Zwolle is al op de goede weg. Vorige week maakte Natuurmonumenten bekend dat onze stad de titel verdient ‘Beste Thuis voor insecten’.


« Terug naar nieuws