ChristenUnie: "Hoe pakken we de krapte op de Zwolse woningmarkt aan?"

Naamloos.jpgmaandag 22 maart 2021

De ChristenUnie Zwolle wil het bouwtempo fors omhoog, zodat je in Zwolle gemakkelijker een huis kunt vinden. Daarbij moeten we altijd oog houden voor kwaliteit. De ChristenUnie waarschuwt voor crisisbouw. Gerdien Rots: “Zwolle is een prachtige stad. De kwaliteit van de huizen, straten en buurten in Zwolle is heel hoog. Dat komt omdat de menselijke maat centraal staat in ons leefklimaat. Dat wil ik zo houden en ik wil het versterken. Daarom moeten we op een verstandige manier veel nieuwe huizen bouwen.” Haar fractiegenoot Reinier Mulder vult aan: “Als we ons laten lijden door kwantiteit in plaats van kwaliteit, krijgt Zwolle er saaie, kale en simpele straten bij. Dat lijkt in het begin nog wel aardig, maar die straten verloederen snel. Crisisbouw is bouwen voor de korte termijn. Op de langere termijn ontstaan leefbaarheidsproblemen. Door in te zetten op Zwolse kwaliteit zorgt de ChristenUnie ervoor dat Zwollenaren ook in de toekomst zich thuis voelen in hun stad.”

Hoe pakt de ChristenUnie de krapte op de Zwolse woningmarkt aan? Gerdien Rots: “Kort gezegd komt onze aanpak neer op vijf speerpunten:”

Bouwen: Tot 2030 bouwen we tenminste 10.000 woningen in de zes focusgebieden die je op het plaatje ziet. Waarschijnlijk kunnen in deze gebieden zelfs meer huizen worden gebouwd, oplopend tot zo’n 14.000 woningen.

Lobbyen: Om alle bouwplannen te kunnen realiseren is er veel geld nodig. Geld voor de aanleg van wegen, parken, voorzieningen, kunst en speelplekken. Daarom lobbyen we bij het Rijk voor extra investeringskapitaal. Gelukkig ziet het Rijk steeds beter hoe groot de woningnood in Zwolle is en lukt het om rijksgelden voor Zwolle te krijgen.

Beschermen: Met een set maatregelen beschermen we de Zwolse huizenmarkt tegen snelle ontwikkelaars die de prijzen opjagen. Denk aan de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding die voorkomen dat een koper een goedkoop huis snel en simpel opknapt om het voor veel geld weer te verkopen. Denk ook aan de beleidsregel zelfstandige woonruimte waarmee voorkomen wordt dat een normale gezinswoning in meerdere kleine appartementen wordt opgedeeld. Zo houden we de huizen betaalbaar en de straten leefbaar.

Experimenteren: Door ruimte te geven aan nieuwe manieren van bouwen, komt er meer diversiteit aan huizen en dus meer keuzevrijheid voor Zwollenaren. Op verschillende plekken in de stad kunnen bijvoorbeeld tiny houses worden geplaatst. En voor starters op de woningmarkt kan casco bouw een uitkomst zijn, waarbij je de basis van je woning goedkoop koopt en zelf de afbouw verzorgt.

Voorbereiden: Om over 10 en 20 jaar nog steeds nieuwe huizen te kunnen bouwen, denken we nu al na over nieuwe gebieden voor woningbouw in en rondom de stad. Dat doen we niet alleen, maar samen met de Regio Zwolle, de Provincie en het Rijk. Op een zorgvuldige manier onderzoeken we waar er toekomstbestendig, duurzaam en klimaatadaptief huizen bij kunnen komen. Ook onderzoeken we hoeveel huizen er gebouwd kunnen worden met behoud van de Zwolse identiteit en de kwaliteit van de menselijke maat. Bovendien nemen we bij al die voorbereidingen mee welke impact de huizenbouw heeft op leefbaarheid, natuur, buitengeluk, bereikbaarheid, voorzieningen, energiebehoefte en stikstof-uitstoot.

Zo werkt de ChristenUnie aan een betere Zwolse woningmarkt, zodat je hier makkelijker een huis kunt vinden. Reinier Mulder: “Het mooie van Zwollenaren is dat ze altijd samen de schouders eronder zetten. Zo werkt onze wethouder voor wonen, Ed Anker, samen met alle partners in de woningmarkt. In Zwolle bundelen we onze krachten en werken we echt samen. Daarmee is Zwolle een voorbeeld in de rest van het land en daar ben ik best een beetje trots op.”

« Terug naar startpagina

Reacties op 'ChristenUnie: "Hoe pakken we de krapte op de Zwolse woningmarkt aan?"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.