ChristenUnie uit zorgen om schrikbarende groei van dak- en thuislozen

Dakloos.jpg
wietse.png klariska.png
Door Wietse de Boer, Klariska ten Napel op 5 december 2022 om 14:10

ChristenUnie uit zorgen om schrikbarende groei van dak- en thuislozen

Landelijk is het aantal dak- en thuislozen dat aanklopt voor hulp in een jaar met bijna 25 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Leger des Heils. De stijging onder jongeren tussen de 18 en 22 is zelfs 50 procent. Onze fractie schrikt van deze cijfers en wil weten of dit ook in Zwolle zichtbaar is. Onze fractieleden Wietse de Boer en Klariska ten Napel trekken daarom aan de bel met vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Wietse: “Als mensen op straat belanden of in de maatschappelijke opvang moeten verblijven verergeren problemen namelijk eerder en worden ze groter.” Uit de gegevens blijkt dat mensen gemiddeld een jaar in de opvang verblijven. Het Leger des Heils streeft naar maximaal drie maanden. In Zwolle leggen we de lat nog hoger: niemand hoeft in onze stad tegen zijn wil op straat te slapen.

Wietse en Klariska willen onder andere weten of Zwolse opvanglocaties afgelopen jaar ook ‘nee’ moesten verkopen omdat ze vol waren. En hoe verhoudt zich dat vergeleken met de laatste vijf jaar? En wat is voor diezelfde termijn de trend qua doorstroom in de opvang?

Het kabinet komt gauw met een nieuwe aanpak om dakloosheid tegen te gaan. Klariska: “Heeft onze gemeente al een plan om het geld -dat daarbij beschikbaar komt- goed te gebruiken voor daklozenzorg? Met het effect dat minder mensen op straat belanden of in de opvang terechtkomen.”

In de wintermaanden is het risico op overvolle opvanglocaties groter. Klariska en Wietse willen van het college weten of het al voorbereidingen heeft getroffen voor een snelle opzet van een zogeheten winterkouderegeling bij overvolle opvang. Met ingang van die regeling heeft iedereen in de stad toegang tot de maatschappelijk opvang.

Labels: , , , , ,