ChristenUnie blij met route richting naderend vuurwerkverbod

Vuurwerk-2.jpeg
wietse.png
Door Wietse de Boer op 28 december 2022 om 14:11

ChristenUnie blij met route richting naderend vuurwerkverbod

Ieder jaar keert het thema terug in de gemeenteraad: vuurwerk. Voor de één is dit een periode van veel overlast en gezondheidsschade en voor de ander een heerlijke traditie. Elk jaar gebeuren er ongelukken en ontstaat gezondheidsschade voor mens en dier.
Daarom is onze fractie blij dat wij met een groot deel van de gemeenteraad een route zijn ingeslagen om daar verandering in te brengen. Concreet betekent het dat Zwollenaren bij de jaarwisseling 2025/2026 zelf geen vuurwerk meer afsteken maar dat we samen nieuwe manieren hebben ontwikkeld die veiliger en gezonder zijn. 

Wietse de Boer: “We nemen dus gauw afscheid van het consumentenvuurwerk in Zwolle. Een traditie verandert en we begrijpen dat dit emoties losmaakt in de stad. Daarom is het brede draagvlak in de gemeenteraad voor de aanpassingen waardevol en noodzakelijk. We willen Zwollenaren wel de tijd geven te wennen aan die verandering zonder af te wachten totdat iedereen zover is. Ook nemen we niets af voordat we samen een goed alternatief hebben bedacht.”

Wietse debatteerde namens onze fractie in de gemeenteraadsvergadering onlangs over de toekomst van consumentenvuurwerk in onze stad. De ChristenUnie steunt het voorstel voor een meerjarig vuurwerkbeleid richting de vuurwerkvrije jaarwisseling ‘25/’26. Goede communicatie vanuit gemeente richting inwoners vinden wij daarin heel belangrijk. Wietse: “Ik heb de burgemeester opgeroepen om op korte termijn het tijdspad met de stad te communiceren, met daarbij gelijk een uitnodiging om mee te denken over een alternatieve jaarwisselingstraditie. Dat leidt hopelijk tot een veiliger en gezonder oud & nieuw, waarbij de gezelligheid blijft.”
Wietse: “Ja, we nemen afscheid van het consumentenvuurwerk maar we behouden een traditie van het samen oud & nieuw vieren.” Daar horen nieuwe vormen bij zoals het afsteken van vuurwerk door speciale vuurwerkverenigingen of een centrale vuurwerkshow in de stad.

In een motie riep de ChristenUnie -samen met vijf andere partijen- op om voor de jaarwisseling van 2024/2025 al te starten met een particulier afsteekverbod. Op maximaal vijf locaties geldt dan nog een uitzondering voor het afsteken van vuurwerk. In de locatiekeuze houdt de gemeente rekening met dier, mens en natuur. Op deze manier werken we geleidelijk toe naar een nieuwe situatie waar Zwollenaren mee kunnen praten over alternatieven; zodat we ook voorbereid zijn als er een landelijk vuurwerkverbod komt op consumentenvuurwerk.

Labels: , , , ,