ChristenUnie gaat voor goed busvervoer in héél Zwolle

IMG_0199.jpg

Het OV is een onmisbare nutsvoorziening. Goed OV houdt de samenleving leefbaar en zorgt letterlijk voor verbinding. Van iedere gereisde kilometer wordt 13% door middel van OV afgelegd. In een stad als Zwolle kan flink meer zijn. Ook de Zwolse Mobiliteitsvisie ruimt een belangrijke rol in voor het OV. De maatschappelijke belangen van deze sector nemen toe, het is dan ook belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt om de sector in de toekomst goed te laten functioneren.

"Maar uiteindelijk gaat het om mensen op weg naar de plekken die belangrijk voor ze zijn. Naar vrienden of familie, naar de dokter, de winkel of de kerk. Zwolle, de stad waar je kan doen wat belangrijk voor je is. Dat is de kern!" aldus Ruben van de Belt

In de busdienst van Zwolle is met de noodconcessie best wat veranderd. Er zijn lijnen en haltes bijgekomen voor buurten waar de vraag groot is. En de bussen zijn elektrisch geworden. Een stuk beter voor het klimaat én de luchtkwaliteit in Zwolle, al kennen ze nog wel opstartproblemen. Wij krijgen signalen dat bussen stilvallen en dat de vervoerder reizigers vervolgens aan hun lot overlaat. Voor opstartproblemen hebben wij best begrip, maar voor zo omgaan met reizigers niet.

Er zijn ook haltes verdwenen of verplaatst. Vanuit het grote plaatje misschien de minst slechte keuze. Maar wel met grote nadelige gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van die halte. Dan denk ik in het bijzonder aan de haltes achterin Holtenbroek en de Aalanden, maar ook de aanpassingen in Zwolle-Zuid. Daarin schaart de ChristenUnie zich achter het college door te zeggen dat er bij deze aanpassingen te weinig rekening is gehouden met de inwoners van die wijken. Wij zijn er een voorstander van om als raad en college een gezamenlijke brief op te stellen en dit te agenderen voor de aanbesteding van de nieuwe concessie, maar ook terugkerend tijdens de looptijd. Als dringend advies aan de provincie, want uiteindelijk – ik zeg het toch maar – ligt daar de bal. En laten we als fracties onze partijgenoten in de Provinciale Staten aan de jas trekken.

Ruben van de Belt "Een ‘’efficiëntere’’, tussen aanhalingstekens, dienstregeling blijkt vooral eentje van rechte lijnen snel thuis. Door het ‘uitstrekken’ van de buslijn is die weliswaar snel op het station of een andere belangrijke opstaplocatie, maar worden steeds meer haltes in de buurt gemist. Terwijl dat ene bochtje de wijk in juist zorgt dat de bus dichtbij genoeg komt. Secondenwerk, dat ook binnen de huidige kaders van de concessie mogelijk moet zijn. Het alternatieve plan van wijkbewoners van Zwolle-Zuid en een buschauffeur lijkt daarin veel belovend. Wij zijn blij dat de Provincie het gesprek aangaat en hopen op een goede uitkomst."

In het debat over de Mobiliteitsvisie verwezen wij naar de sociale onderneming Buurauto en initiatieven als Automaatje. Wij zien daar kansen. Maar dat kan niet ter vervanging van verdwenen haltes, enkel als gerichte aanvulling. En een dag van tevoren een WMO-busje moeten reserveren beperkt iemands bewegingsvrijheid enorm én legt de rekening bij de gemeente neer. Om in het voortraject van de aanbesteding mee te denken, maar ook tijdens de dienstregeling, ziet de ChristenUnie wel een rol voor een divers samengesteld gebruikerspanel.

Maar er is meer aan de hand. In de jaren ’90 is onder aanvoering van de kabinetten Kok het OV geprivatiseerd. Zelfs in normale tijden, buiten corona, functioneert het OV niet als een concurrerende markt zoals je op school leert. Door de grootte van de concessies nemen de belangen toe. Dat bleek ook het geval bij de aanbesteding van deze concessie. De winnende partij hield zich daarbij niet aan de spelregels. Ondertussen mag dezelfde partij wel voor 2 jaar de noodconcessie uitvoeren omdat een alternatief niet voorhanden is. Is dat nu de gedroomde marktwerking? Of is het privatiseringsverdriet?

In steeds meer sectoren klinkt de vraag of privatisering wel zo’n goed idee is geweest. Bedrijven moeten in een open markt failliet kunnen gaan. Als de gevolgen daarvan maatschappelijk niet acceptabel zijn, is het beter om als overheid eigenaarschap te overwegen. De ChristenUnie vindt daarom dat de overheid meer regie moet hebben op het OV. Uiteindelijk maakt het kabinet hierin de keuzes. Gelukkig mogen we over een maand naar de stembus. Een uitgelezen kans om privatisering en neoliberaal beleid te heroverwegen.

« Terug naar nieuws

Reacties op 'ChristenUnie gaat voor goed busvervoer in héél Zwolle'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.