ChristenUnie Zwolle ziet hybride warmtepompen als betaalbare tussenstap

hybride-warmtepomp.jpgdonderdag 08 oktober 2020

Voor veel woningeigenaren is het verduurzamen van hun woning een hele opgave. Zeker het afstappen van aardgas is moeilijk en kostbaar. Daarom nemen we daar goed de tijd voor: we hebben tot 2050, waarbij de grootste stappen zo rond 2040 gezet zullen worden. Tot die tijd is het wel zaak om haalbaar en betaalbaar bestaande woningen te verduurzamen.

Eén manier is om warmtenetten neer te leggen in wijken waar een makkelijk toegankelijke warmtebron beschikbaar is. Bijvoorbeeld in Aalanden en Holtenbroek, waar gekeken wordt of aardwarmte huizen kan verwarmen. Maar veel wijken hebben niet zo’n voor de hand liggend warmtebron en in één keer naar volledig elektrisch verwarmen is dan erg duur.

Dan kan het installeren van een hybride warmtepomp enorm schelen. Daarmee verwarm je verreweg het grootste gedeelte van de tijd elektrisch. Pas als het heel koud is schakelt de pomp over op aardgas. Onlangs noemde netbeheerder Enexis maar ook minister Ollongren (Kamerbrief 29 september) dat de hybride warmtepomp te weinig wordt gezien als betaalbare en haalbare tussenstap.

 De ChristenUnie is er voorstander van dat Zwolse inwoners de hybride warmtepomp als optie voorgelegd krijgen. Ruben van de Belt: “Iedereen vindt het verduurzamen van woningen belangrijk, dus dan is het logisch dat we inwoners stimuleren om te kiezen voor de haalbare en betaalbare tussenstap die de hybride warmtepomp biedt. Natuurlijk zijn de warmtenetten in de wijken nodig. Maar ondertussen schieten we onszelf in de voet als we hybride warmtepompen afschrijven omdat die nog aardgas vragen. Het is alle hens aan dek om de energietransitie, die zo belangrijk is, te realiseren.”

Hierover heeft de fractie van de ChristenUnie onderstaande vragen gesteld aan het college.

In zijn afscheidsinterview als CEO van ‘onze’ netbeheerder Enexis brak Peter Vermaat een lans voor de ‘individuele route’ om woningen betaalbaar en haalbaar te verduurzamen.[1] Daarmee bedoelde hij dat er naast warmtenetten voor hele wijken ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen. Zo kan de woning voor een groot gedeelte van het jaar elektrisch verwarmd worden, maar hoeft het huis nog niet volledig geïsoleerd te zijn want op erg koude dagen springt het aardgas bij. Vaak is dit een betaalbare stap waarmee woningeigenaren veel aardgas kunnen besparen, en dus minder CO2 uitstoot. Kostenefficiënte en effectieve technieken zoals een hybride warmtepomp voor wijken waar het aardgasnet nog lange tijd aanwezig is, mogen wat Vermaat betreft nadrukkelijker gestimuleerd worden. Netbeheerder Enexis heeft hier al vaker aandacht voor gevraagd.

Ook de ChristenUnie is voorstander van een individuele route, naast collectieve projecten. Juist omdat zo’n individuele aanpak beter aansluit bij natuurlijke momenten, zoals het vervangen van de CV-ketel of betrekken van een nieuwe woning. Daarnaast maakt de ChristenUnie zich ook zorgen over de CO2-besparingsdoelen. Juist een betaalbare en haalbare individuele route kan op korte termijn al klimaatwinst opleveren, terwijl we bij de collectieve oplossingen daar langer op moeten wachten.

  1. Hoe kijkt het college naar de ‘individuele route’, naast de wijkaanpak, zoals bepleit door Peter Vermaat als CEO van Enexis?
  2. Ziet het college net als Enexis een belangrijke rol weggelegd voor hybride warmtepompen om voor particuliere woningbezitters op een betaalbare wijze significant minder aardgas te gebruiken?
  3. Is het college voornemens dan wel bereid om een dergelijke individuele route met een belangrijke rol voor de hybride warmtepomp op te nemen de Transitievisie Warmte?
  4. Welke randvoorwaarden zijn volgens het college essentieel om de individuele route, en dan met name de hybride warmtepomp, te laten slagen?


[1] Zie ‘Topman netbeheerder Enexis: “Verduurzamen? Dat hoeft niet per wijk”’. Te raadplegen via: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/02/topman-netbeheerder-enexis-verduurzamen-dat-hoeft-niet-per-wijk-a4010625

« Terug naar startpagina