ChristenUnie Zwolle: "Zwolle is een stad die groeit met oog voor mensen"

Ruben van de Belt debat energiestransitie februari 2019.jpgdonderdag 31 oktober 2019 11:19

Steeds meer mensen willen in Zwolle wonen en de mensen die er al wonen zitten goed op hun plek. Dat zorgt ervoor dat het, met name voor starters en mensen met een smallere beurs, niet makkelijk is een nieuwe woning te vinden. Om toch een inclusieve stad te blijven waarin ook nieuwe bewoners een plek vinden en inwoners aandacht hebben voor elkaar, is het belangrijk om een goed onderbouwt plan voor de toekomst te maken. Ed Anker, wethouder wonen namens de ChristenUnie, heeft daarom een Ontwikkelstrategie Wonen geschreven, samen met de woningcorporaties, bouwers en aannemerij.

Op 30 september debatteerde de raad daarover. Raadslid Ruben van de Belt verzorgde dat debat: “We zijn ontzettend blij met de plannen van het college van B&W. Door beter samen te werken en meer naar de potentie van gebieden te kijken, kunnen we veel woningen bouwen. Gemiddeld wel 1000 per jaar. Deze woningen willen we beschikbaar houden voor starters en andere particulieren. Daarom zijn we blij met de beschermingsmaatregelen die worden voorgesteld, zoals een zelfbewoningsplicht, zodat nieuwbouwwoningen geen prooi worden voor investeerders die niks met Zwolle hebben.”

In de Ontwikkelstrategie wordt gekozen om 60% van de woningen binnen de bebouwde kom te bouwen. De overige 40% is de zogenoemde ‘uitbreiding’, wat de komende jaren vooral over het afbouwen van Stadshagen gaat. In het bijzonder over de Tippe en Breezicht. Maar op termijn moet er ook een nieuwe ‘uitleglocatie’ komen. Daarover zal de raad het komende jaar in debat gaan, want zulke keuzes worden gemaakt in de Omgevingsvisie. Wordt vervolgd. 

« Terug naar nieuws