Mensen die hun afval scheiden worden hiervoor in de toekomst beloond!

WhatsApp Image 2020-09-12 at 20.11.07.jpegwoensdag 11 november 2020 15:38

Afval kost geld. Veel geld. Als we het huidige beleid vervolgen zal dit de gemeente, met de nieuwe maatregelen van het rijk minstens 2,3 miljoen extra per jaar kosten, die vervolgens doorberekend zullen worden aan de Zwollenaren. Er is dus werk aan de winkel.

Een tijdje terug had Ruth Stoorvogel met haar moeder een gesprek over haar ondergrondse restafvalcontainer. Ze vroeg haar of ze het niet vervelend vond dat deze container waar zij haar restafval in kan deponeren helemaal in de andere straat stond. Verbaasd keek ze haar aan en zei:  ‘Ach nee joh, hoe vaak moet je nou restafval weggooien?’. Ruth Stoorvogel "Ik moet toegeven dat ik wel wat beschaamd was. Als mijn ouders amper restafval hebben (ondanks de aanloop die zij nog elke dag hebben), dan mag ik wel wat kritischer op mijn scheidingsgedrag letten. En ik word nog steeds regelmatig aan dit gesprek herinnert, door mijn zoontje van 5. Hij vraagt bijna dagelijkse aan mij waar zijn afval in moet terwijl hij laat zien wat hij in zijn handjes heeft. Moet het in de groene bak, bij het plastic, bij het papier of in de prullebak? Voor deze jongen is dit de normaalste zaak van de wereld, het gaat automatisch omdat hij niet beter weet. En dat is precies de kant waar we met z’n allen naar toe moeten".

Momenteel is iedereen gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale afval van Zwolle. Straks wordt elke Zwollenaar verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Mensen die hun afval scheiden worden hiervoor beloond. Mensen die hun afval niet scheiden en alles bij het restafval gooien zullen hier extra voor moeten betalen. De norm van 100 kilo afval is in een normale situatie ons inziens reëel. Want wanneer groente & fruit, PMD en papier gescheiden worden komt een doorsnee verbruiker al snel onder de 100 kilo restafval per jaar uit. Gemiddeld gaat het dan om 1 volle restafvalzak per anderhalve week. Zo'n 32 grijze afvalzakken per jaar.

Uiteraard moeten hier flankerend beleid worden ingezet. Onder andere voor mensen met veel medisch afval, luiermateriaal en incontinentiemateriaal. De kans is groot dat er nog meer uitzonderingsgevallen in beeld komen en laten we dan ook elke groep en persoon die aanmerking komt voor aanvullende oplossingen serieus onderzoeken en in overweging nemen.

Met betrekking tot het voorstel om in de toekomst het gratis ophalen van grof vuil te beperken tot 1 keer per jaar. De CU fractie realiseert zich dat dit voor sommige mensen even slikken kan zijn. Vooral als je zelf niet in de gelegenheid bent om je grofvuil naar de ROVA te brengen kan dit problemen opleveren. Gelukkig krijgt de GRIPwagen steeds meer bekendheid in de Zwolse wijken en wissel je je meubels gemiddeld niet vaak om voor nieuwe. In veel gemeenten moet je al bij de eerste keer de kosten die er aan verbonden zijn betalen. Hier is duidelijk gekozen voor een zachtere landing. De CU heeft wel vragen gesteld over of het wel mogelijk is om tegen een vastgestelde onkostenvergoeding alsnog je grofvuil voor een tweede keer in het jaar op te laten halen.

Laten we niet vergeten dat de afvalwereld een dynamische wereld is die volop in beweging is. We moeten daarom volop de ruimte geven aan alle mooie ideeën tot reclycing, ook hier in de stad. Afval is niet langer vuilnis pursang. Wilma Voortman van Kringloop Zwolle sprak vorige week over haar droom voor een ambachtscentrum. Dit idee leefde bij onze fractie ook al een tijdje en we vinden dit zeker het onderzoeken waard. De CU heeft er bij het college op aangedrongen de haalbaarheid van zo’n ambachtscentrum op het ROVA terrein verder te onderzoeken.

Aan het begin van dit stuk gaat het over voorbeelden van een moeder van 72 en een zoon van 5. Tussen deze beide generaties in staat onze generatie, de generatie van de mensen die nu beslissingen nemen en beleid bepalen. Onze generatie heeft niet alleen de afvalberg zien groeien maar heeft ook de mogelijkheid om het tij te keren. Ruth Stoorvogel "Ik ben ervan overtuigd dat wij de generatie zijn die deze kansen als geen ander kunnen verzilveren, zodat we deze stad minstens zo schoon en mogelijk nog veel schoner door kunnen geven dan dat we hem zelf ontvangen hebben."

« Terug naar nieuws

Reacties op 'Mensen die hun afval scheiden worden hiervoor in de toekomst beloond!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.