ChristenUnie Zwolle blij met agenda voor ouderen

Reinier debat ouderen febr 2019.jpegmaandag 02 maart 2020 09:00

De ChristenUnie is blij met de ouderenagenda. Met onderdelen als het (zelfstandig) wonen voor ouderen, passend vervoer, gezond leven en het tegengaan van eenzaamheid zijn onderwerpen van gesprek. Dit zijn grote vraagstukken waar je niet binnen korte tijd oplossingen voor vindt, daarom vraagt dit om een aanpak met lange adem.

In 2014 bracht de Zwolse ChristenUnie voor het eerst een ouderenkompas uit waarin ze haar inzet wilde onderstrepen voor de Zwolse ouderen. In 2018 kwam de tweede editie uit. Hierin belooft de ChristenUnie aan ouderen om nadrukkelijk in te zetten op veilig en vitaal wonen en leven in Zwolle. Na de coalitie onderhandelingen werd een wethouder aangesteld die verantwoordelijk is voor de Zwolse ouderen. Afgelopen januari bespraken we de eerste agenda Vitaal en Waardig ouder worden.

Kan het Stadhuis al deze uitdagingen oppakken? “Nee”, zegt Reinier Mulder namens de ChristenUnie. “We kunnen dit alleen doeltreffend aanpakken als we samenwerken met allerlei organisaties uit de stad. Naast Stichting Wijz, de ouderenbonden, de seniorenraad en de participatieraad, is het ook goed om samen te werken met scholen, sportverenigingen, kerken, bedrijven en diverse vrijwilligersorganisaties.”

Reinier Mulder verwijst naar een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. Enkele weken geleden kwam Reiniers jongste zoon (15 jaar) zuchtend thuis van school. Hij had die dag veel moeten afwassen. Ze hadden een project gehad met Zwolse ouderen. Reiniers zoon en zijn klasgenoten ontvingen 20 ouderen uit verschillende Zwolse buurtkamers voor een high tea. Groepjes leerlingen bakten allerlei lekkers, anderen speelden spelletjes en weer anderen mochten de lekkernijen opdienen. Een prachtig initiatief om jong en oud elkaar te laten ontmoeten en van elkaar te laten leren. 
“Ja, ook leren”, vertelt Reiner. “Mijn zoon wil later als verkoper werken in een winkel. Hij had met een oudere dame gesproken die ook haar leven lang had gewerkt in een Zwolse winkel. Zo kon mijn zoon iets leren van haar levenslange ervaring.”

Initiatieven zoals deze juicht de Zwolse ChristenUnie van harte toe. Zo wordt er samengewerkt aan de seniorenagenda Vitaal en Waardig. Het Stadhuis mag een rol vervullen in het bij elkaar brengen van al die Zwolse partijen die met prachtige initiatieven komen.

‘Het ertoe doen’, is voor de ChristenUnie Zwolle de sleutel voor een waardig leven. Deze gedachte wordt onderschreven in het rapport van de regering over de doodswens onder ouderen. Dit recent geschreven rapport schetst dat een heel klein deel van de ouderen deze wens heeft, maar dat die wens kan veranderen als perspectieven veranderen. Meedoen en ertoe doen in onze maatschappij blijkt een belangrijke factor hierin.

De ChristenUnie zal er de komende tijd hard aan werken om partijen bij elkaar te brengen en zo vitaal en waardig ouder worden in Zwolle mogelijk te maken.

 

« Terug naar nieuws