ChristenUnie Zwolle: debat over hervormingen in het sociaal domein

fractie compleet nov 2019.jpegdonderdag 16 januari 2020 21:11

Hervormen van de zorg in Zwolle

Er moet 11 miljoen bezuinigd worden. Niet met de kaasschaaf of de botte bijl, maar door de zorg anders en beter in te richten. Dat is ingewikkeld en niet zonder risico’s. Maandag 13 januari debatteerde de gemeenteraad over de hervorming van het sociaal domein, over de zorgtaken van de gemeente.
In het debat ging het erover welke bewegingen nodig zijn bijvoorbeeld de beweging van apart naar gewoon. Niet (alleen) kijken naar wat mensen mankeert, maar ook naar wat ze wel kunnen en daarbij de eigen omgeving gebruiken, om te werken aan oplossingen om weer mee te doen. Herstel van het leven in het gewone leven.

Bijvoorbeeld eenzaamheid

Veel mensen lijden aan eenzaamheid, ook als oorzaak en gevolg van ziekte. CU-raadslid Jacob Raap: “Je kunt tientallen contacten hebben en toch eenzaam zijn. Eenzaamheid kan iedereen treffen. Denk aan alle berichten van jonge mensen met hashtag #maatjegezocht op Twitter. Hoe kan het toch dat we met al onze mogelijkheden eenzaamheid niet te baas worden?”

De ChristenUnie hoort regelmatig over eenzaamheid. Het onverbonden of langs elkaar leven. Geen wezenlijke contacten hebben. Maar ook niet van betekenis kunnen zijn je dagbesteding. Kennelijk is onze manier waarop van leven gevoelig voor eenzaamheid.

Hoe dan wel?

De beweging van apart naar gewoon biedt hier, ook bij eenzaamheid, volgens de ChristenUnie kansen. Herstel van het leven in het gewone leven, wél verbonden zijn aan elkaar. Niet hameren op het defect, maar aansluiten bij de talenten die er zijn en hierbij meer gebruik maken van het eigen netwerk en de welzijns- en vrijwilligersorganisaties die Zwolle rijk is. Denk bijvoorbeeld aan Present, de Gift City, Hart voor Zwolle en Zwolle Doet. Die organisaties ontwikkelen zich goed. Wij verwachten van de gemeente dat zij juist hen betrekt bij de hervorming van de zorg.

Daarnaast stelt de ChristenUnie bij deze hervorming de vraag: ‘Hoe om te gaan met de groep mensen waar geen herstel mogelijk is?’ Wij willen deze groep meer rust en zekerheid geven. Bijvoorbeeld door niet meer jaarlijks te herindiceren. Het is van levensbelang dat de intensieve zorg voor hen volledig beschikbaar en betaalbaar blijft.

Hoe verder?

Komende tijd zal de gemeente volgende stappen zetten. Er worden uitvoeringsplannen gemaakt en besproken in de gemeenteraad. Daarvoor is het nodig dat we als raadsleden goed weten wat er speelt. Daarom komt Jacob graag in contact met je als je geraakt wordt, positief of negatief, door de veranderingen in de zorg in Zwolle. Mail  Jacob@christenuniezwolle.nl  of bel 06-27821373

« Terug naar nieuws