ChristenUnie Zwolle: 'het gaat om mensen die op weg zijn'

Ruben van de Belt debat energiestransitie februari 2019.jpgwoensdag 20 november 2019 19:25

Iedere tien jaar stelt de gemeente Zwolle een Mobiliteitsvisie op. Daarin wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen, en worden kaders gesteld voor alle concrete projecten voor het komende decennium. Vaak abstract en hoog-over, maar die ten diepste gaan over mensen die op weg zijn naar de plekken die belangrijk voor ze zijn.

Ruben van de Belt, woordvoerder verkeer namens de ChristenUnie Zwolle: “Dat doet of kan niet iedereen op dezelfde manier. Afhankelijk van hoe je ter been bent, waar je naartoe moet en wie er met je mee gaan verschilt dat. Omdat we met steeds meer mensen in Zwolle zijn moeten we daar nog beter over nadenken. Daarom wordt er gekozen om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren. Dat neemt de minste ruimte in en is vaak schoner.”

Maar dan moet er wel rekening gehouden worden met Zwollenaren die minder mobiel zijn. “In de Mobiliteitsvisie worden hoge ambities gesteld, en dus mogen die Zwollenaren echt iets verwachten van de wethouder”, aldus Ruben

Ook zien we dat het aanvragen van laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte nog te langzaam gaat. Hierdoor bestaat het risico dat inwoners wel een auto voor de deur hebben, maar die niet in de eigen straat kunnen opladen. Ruben: “Ik heb de wethouder gevraagd dat snel op te lossen en hij heeft toegezegd zijn plan binnen enkele weken met de gemeenteraad te delen. Daar ben ik blij mee, maar dat plan moet wel voldoende houvast en vertrouwen geven dat het beter wordt”.

Lees hieronder de hele debatbijdrage van Ruben

Voorzitter,

Vanavond wil ik het eigenlijk helemaal niet hebben over fietsstraten, verkeersveiligheid en parkeerhubs. Nee, het gaat er bij mobiliteit ten diepste om hoe Zwollenaren de weg naar bestemming vinden. Naar vrienden of familie in of buiten de stad, naar de winkel en weer veilig terug zodat hun dagelijks leven weer verder kan, naar de plekken die belangrijk voor je zijn, zoals je baan, de voetbalclub of de kerk. Het gaat om mensen op weg. Al het andere, hoe politiek beladen de discussies ook moge zijn, is uiteindelijk ondergeschikt. Zwolle, de stad waar je kan doen wat belangrijk voor je is. Dat is de kern en wat ónze visie is.

Met die bril heb ik de Mobiliteitsvisie gelezen. Op zoek naar de heldere keuzes die nodig zijn om een groeiende stad als Zwolle bereikbaar en inclusief te houden. Steeds meer mensen weten de weg naar onze stad te vinden, en dat moeten we zo houden. Maar dat vraagt dus om scherpe keuzes, en laat ik eerlijk zijn: dat soms best zoeken. Alle ingrediënten zitten wel in deze visie, maar zullen uiteindelijk in concrete acties en uitvoering een weg moeten vinden naar de stad. Het zijn de onderdelen als de netwerkstructuur, waarmee de buitenring via stadslanen aan de binnenring verbonden worden, die ons hoop geven dat deze visie achteraf bezien visionaire kwaliteiten in zich droeg.

Fiets

Blij ben ik met de plek die de fiets krijgt in de visie. Toch het paradepaard van Zwolle als wereldfietsstad. Maar ook hier geldt: stilstand is achteruitgang, dus zal er hard gewerkt moeten worden om fietsfiles te voorkomen, fietsveiligheid te borgen en ook voldoende ruimte voor fietsparkeren te realiseren. Als je het zo opnoemt is het duidelijk: de fiets is de nieuwe auto. In dat kader ben ik ook zeer tevreden met het voornemen om werk te maken van hoofdfietsroutes in de binnenstad met daar vlakbij stallingen en plekken voor deelfietsen. Dat is helemaal in lijn met de motie die mijn fractie daarover heeft ingediend bij de PPN.

Dominant gebruik

Middenin de groei van Zwolle willen we oog houden voor de menselijk maat. Doen wat logisch aanvoelt bij gebruikers van straten en pleinen. Dat betekent scherp kijken naar het karakter van gebieden. Een belangrijke plek in de groei van Zwolle is bijvoorbeeld ons bruisende centrum. Plek voor ontspanning en gezelligheid. Maar op de momenten dat de terrassen vol zitten, niet de meest logische plek voor auto's. In de Mobiliteitsvisie wordt gesproken over het kijken naar dominant gebruik in termen van fietsstraten, maar in het coalitieakkoord wordt er ook mee bedoeld om bepaalde delen van de stad op momenten aan voetgangers en fietsers te geven. Concreet is genoemd om te kijken waar en wanneer autovrije tijdzones de beleving van de stad versterken. We willen graag van de wethouder horen hoe deze vorm van dominant gebruik uitgewerkt wordt.

Verkeer heeft ook altijd, zeker de laatste tijd, iets te maken met duurzaamheid. Daarom is het mooi dat we inzetten op het realiseren van laadpalen in de openbare ruimte. Helaas bleek uit de beantwoording van technische vragen dat we daarin nog niet het tempo hebben dat we willen. 4 tot 5 maanden is echt te lang, en we zijn benieuwd wat we van de wethouder kunnen verwachten in het verhogen van de snelheid.

Waardig ouder worden

Maar mobiliteit gaat niet enkel om snelheid en versnelling. Zeker als je, zoals ik in mijn inleiding heb betoogd, het je om mensen te doen is. Het gaat ook over de Zwollenaren die minder mobiel zijn. De oudere stadsgenoot die niet meer zo makkelijk op de fiets stapt en het drukke fietspad spannend vindt, of zijn of haar best moet doen de overkant van het zebrapad op tijd te halen. Situaties die zij gelukkig met enige regelmaat bij mij onder de aandacht brengen. Waardig ouder worden gaat ook over je dierbaren bezoeken en naar de koffieochtend van de kerk kunnen. Juist deze wethouder moet dat kunnen onderschrijven. We zijn blij met de aandacht die voetgangersnetwerken krijgen, en met de pilots om door slimme vormen van mobiliteit. Daarvan mogen onze oudere stadsgenoten echt iets verwachten en willen van de wethouder weten hoe hij ons hiervan op de hoogte gaat houden.

Voorzitter, tot slot: Zwolle gaat de komende jaren veranderen. Bij die schaalsprong hoort ook een systeemsprong. Hoog-over termen die ten diepste gaat over Zwolle toegankelijk houden voor iedereen en het bij elkaar brengen van mensen. Over het beleven van een stad op menselijke schaal. Deze Mobiliteitsvisie is één van de bouwstenen van die sprong in stedelijkheid. Juist door mensen bij elkaar te brengen worden al die te bouwen huizen echt een thuis. We moedigen de wethouder dan ook aan daar ambitieus in te blijven en leiderschap te tonen. Zodat Zwolle de stad blijft waar je kan doen wat je belangrijk vindt, ook als we met steeds meer zijn.

Dank u, voorzitter

« Terug naar nieuws