ChristenUnie: Zwolle, stad waar je je huis én je thuis vindt

P1030615.jpegdinsdag 19 november 2019 16:19

“Zwolle groeit. De gemeente moet die groei in goede banen leiden. Het gaat er de komende jaren om dat iedereen een huis én een thuis vindt,” aldus Gerdien Rots bij de algemene beschouwingen over de begroting 2020. Zwolle is een stad die het beste van twee werelden verenigt: een stad met alle stedelijke voorzieningen én met de rust en ruimte van het prachtige buitengebied binnen handbereik. Een stad met karakter, met een eigen identiteit en een eigen verhaal, door de eeuwen heen opgebouwd. Het verhaal van samenwerken en elkaar iets gunnen. Van ondernemerszin en oog voor elkaar. Gerdien Rots: “De groei geeft geweldige kansen voor de stad en tegelijkertijd moeten we voorkomen dat er grootstedelijke anonimiteit en onverschilligheid groeit. De ChristenUnie wil dat Zwolle echt Zwols blijft, zodat je je als inwoner gekend weet en je thuis voelt.”

"Thuis, alsof je een plek bereikt, om je heen kijkt en weet, dat je thuis bent.
(…)
Alsof je dit al kende, voor je het zag. Er geweest was voor je er zou komen. Zo thuis"

Gedicht van Kees Spiering

Zwolle groeit

De mondiale urbanisatie-trend gaat Zwolle niet voorbij. Steeds meer mensen willen in onze mooie stad wonen. Afgelopen september telde Zwolle 128.585 inwoners. Waarschijnlijk passeren we volgend jaar de grens van 130.000 inwoners. Voor de langere termijn is de verwachting dat we doorgroeien naar zo’n 160.000, mogelijk zelfs 180.000 inwoners. Dat is de omvang van steden als Amersfoort, Arnhem en Breda.

Zwolle’s next step: ondertunneling A28

Om al die nieuwe Zwollenaren een dak boven hun hoofd te geven, moeten er veel woningen worden gebouwd. Daarom is het nodig dat we vooruit denken over de next step voor Zwolle. De A28 vormt een vervelende en vervuilende barrière dwars door de stad. Hoe gaaf zou het zijn als die snelweg in de toekomst de grond ingaat… Met zo’n investering verbetert het Rijk de doorstroming van de A28 en voor ons biedt het kansen voor woningbouw, extra groen en voor het verbinden van de omliggende wijken Aa-landen en Holtenbroek met Dieze en de binnenstad. Gerdien Rots: “Wat de ChristenUnie betreft is de tijd rijp om in dit soort scenario’s te gaan denken. Daarom roepen we het college op om samen met de stad te verkennen of de ondertunneling van de A28 één van Zwolle’s next steps kan zijn.”

Het Zwolse verhaal weer zichtbaar

Zwolle staat in de belangstelling. Steeds meer mensen bezoeken onze stad. Gerdien Rots: “Het is al jaren onze wens om het Zwolse verhaal te delen met al die bezoekers. Daarom is de ChristenUnie ontzettend blij met de opening van ANNO, de ‘geschiedeniswinkel’ in de Sassenstraat. We kijken uit naar de nieuwe invulling van het stedelijk museum, waar bovendien tóch een erfgoedhotspot komt!”

Als er veel gebouwd wordt, komt het aan op ruimtelijke kwaliteit en architectuur. Daarom willen we dat de gemeente de Architectuur Biënnale blijft faciliteren.

Aandacht voor natuur en milieu

De groei van de stad zorgt ervoor dat steeds meer jongeren opgroeien in een stedelijke omgeving. Voor hen is natuur- en milieueducatie van groot belang. Daaraan gekoppeld zijn wij gecharmeerd is van het idee voor een voedselbos. Hoe meer we ons bewust zijn van de bijzondere waarde van de natuur, hoe meer we ook bereid zijn om in onze levensstijl rekening te houden met het milieu.

Voortvarend verder met Berkum Energieneutraal 2025

In Berkum zijn inwoners en ondernemers zelf het project Berkum Energieneutraal 2025 gestart om van het aardgas af te komen. Gerdien Rots: “Wij waren blij hoe ons vorige college het project omarmde en faciliteerde. Maar nu lijkt het project in de wachtstand te staan. Dat is niet de bedoeling. Wat ons betreft loopt de energie niet weg uit Berkum!”

Groeiend belang van buurten en wijken

De groei van de stad stelt ons voor de vraag hoe we het unieke van Zwolle behouden. De menselijke maat, het gunnen en samenwerken, het oog hebben voor elkaar. Daar heb je kleine netwerken voor nodig. Dus wordt het samen leven in wijken en buurten steeds belangrijker. Gerdien Rots: “De eigen buurtsfeer, de saamhorigheid in buurten en straten, daar moet het beleid van de gemeente op gericht zijn.”

Ieder mens telt

“De gemeente moet altijd een schild zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Daarom steunen we de investeringen in deze begroting voor schulddienstverlening, sociale raadslieden, wonen met zorg, slachtoffers van mensenhandel, voedselbank. We spreken onze warme waardering uit voor iedereen die zich via werk of als vrijwilliger ervoor inzetten dat élke Zwollenaar telt,” aldus Gerdien Rots in haar algemene beschouwing.

Rots vroeg tot slot aandacht voor mensen met een beperking. “Wij willen dat Zwolle een toegankelijke stad is voor iedereen, of je nu zelf kunt lopen of in een rolstoel zit. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat bij de komende verkiezingen alle stemlokalen rolstoeltoegankelijk zijn.”

« Terug naar nieuws