ChristenUnie Zwolle wil in gesprek met christelijke LHBTI’ers

LHTBI bijeenkomst.jpegvrijdag 01 november 2019

De nood is hoog! Dit blijkt uit de beleidsnota die is geschreven met betrekking tot de Regenboogagenda, waarover de Zwolse raad afgelopen weken heeft gesproken. In de beleidsnota wordt opgemerkt dat, onder andere, orthodox gelovige jongeren het lastig vinden om aan hun omgeving te vertellen dat zij homo, lesbisch of transgender zijn. Vaak brengt dit psychische klachten, depressiviteit, eenzaamheid en isolement met zich mee, waarop soms vreselijke oplossingen, zoals zelfdoding, volgen. Juist in de regio Zwolle is nood aanwezig onder gelovigen, zo constateert de nota.

 “Wij schrikken van de signalen en cijfers, want de fractie van de ChristenUnie zet zich graag in voor een veilig Zwolle voor iedereen”, zegt Reinier Mulder. “Wij willen graag een stad zijn waar ieder gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Dit vraagt om gesprek en ontmoeting met verschillende groepen in onze stad, waarbij respect voor ieders standpunt het uitgangspunt is. Het draait, wat ons betreft, om relaties en de wil om elkaar van hart tot hart te ontmoeten.”


De ChristenUnie fractie vindt dat deze houding en werkwijze onvoldoende belicht wordt in de beleidsnota. Dus pleitte Reinier Mulder tijdens het gesprek in de raad: “deze nota moet een spade dieper.”

De Regenboogagenda beschrijft wel de nood onder gelovige LHBTI’ers, maar de gemeente spreekt vrijwel niet met de Christelijke LHTBI-organisaties in onze stad. Omdat het contact met Christelijke LHTBI’ers zo minimaal is, wil de ChristenUnie zich nu in het bijzonder concentreren op deze groep. De ChristenUnie wil graag met organisaties, zoals ChristenQueer, Wijdekerk, RefoAnders en Verscheurd om de tafel. Daarnaast wil de ChristenUnie graag dat Zwolse kerken aansluiten bij het gesprek.

Wilt u ook graag als betrokkene meedoen in dit gesprek? Mailt u dan naar onze fractie en dan nodigen wij u graag uit voor de CU Saloon die we begin 2020 zullen organiseren.

Reinier Mulder, Raadslid ChristenUnie Zwolle, email: info@christenuniezwolle.nl

« Terug naar startpagina