ChristenUnie ziet klimaatadaptatie als maatschappelijke uitdaging

71184620_2337286103034142_722348112605085696_o.jpgvrijdag 04 oktober 2019 13:35

Zwolle is kwetsbaar en moet zich voorbereiden op het veranderende klimaat. Hiervoor kan niet
alleen naar de overheid worden gekeken, ook bedrijven en inwoners zullen maatregelen moeten
nemen.

Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met de ‘’Klimaat Adaptie Strategie”. Hierin wordt een
heel pakket aan maatregelen voorbereid van dijkverhogingen tot en met groene daken en
geveltuintjes. Dit is nodig want Zwolle ligt ingeklemd tussen rivieren en kanalen en is dus kwetsbaar
voor hoogwater. Ook zorgen hoosbuien steeds vaker voor plaatselijke overstromingen. De andere
kant van het veranderde klimaat is ook merkbaar met hitte en perioden van langdurige droogte.
Kortom: Zwolle moet zich aanpassen. Samen met waterschap en provincie is nagedacht hoe en met
wie dat het beste kan gebeuren. Deze plannen zijn door de gemeenteraad positief ontvangen.

Wethouder Ed Anker is trots op de voorliggende plannen en dankbaar voor de vele complimenten
die hij vanuit de gemeenteraad mocht ontvangen. De ChristenUnie benadrukte in het debat dat
behalve de overheden ook de samenleving mee kan en moet doen. Burgerraadslid Job Looijenga:
Ben je bereid om bijvoorbeeld de tegels uit je tuin te vervangen? En kunnen we elkaar daarbij
helpen?” Ter stimulering hiervan heeft de ChristenUnie een motie ‘’Regenton’’ ingediend welke
unaniem is aanvaard. Looijenga: “In deze motie vragen we aan het college om een regeling te
maken waardoor het nog aantrekkelijker wordt een regenton aan te schaffen en zo regenwater
langer vast te houden. Dit is een eerste stap en bedoelt als stimulans om zelf nog meer maatregelen
te nemen zoals een groen dak of minder tegels. Het team klimaatactief kan daarbij helpen.
Het klimaat verandert en Zwolle verandert mee.

« Terug naar nieuws