ChristenUnie Zwolle wil denken vanuit de kansen in het normale samenleven

foto Gerdien bij PPN.jpgmaandag 01 juli 2019 16:58

Met het thema: “denken vanuit de kansen in het normale samenleven”, werden op 24 juni de algemene beschouwingen gehouden. Hier werd gesproken over de eerste perspectiefnota van het college, waarin de investeringsrichtingen van de gemeente voor de komende vier jaren beschreven staan.

 “Opvallend is de zorgvuldige balans in alle investeringskeuzes. In tegenstelling tot vele andere gemeenten weet Zwolle haar gemeentelijke middelen te investeren in voorzieningen waarvoor het geld bedoeld is. In plaats van met dit geld de tekorten in de zorg af te dekken, zien we in Zwolle dat we een nieuwe WRZV-hal bouwen, de Grote Kerk opknappen, en de Diezerbrink herontwikkelen. De ChristenUnie is blij met het zorgvuldig uitgebalanceerde beleid dat Zwolle al jaren voert”, aldus Gerdien Rots.  

De ChristenUniefractie gaf het college een aantal aandachtspunten mee voor de komende jaren:

  • Er zijn momenteel 3.671 bijstandsgerechtigden in Zwolle, een opmerkelijk hoog aantal. De ChristenUnie pleit ervoor dat het college veel strakker gaat sturen op de uitvoeringsorganisatie TIEM, die verantwoordelijk is voor het aan het werk helpen van mensen in de bijstand.
  • De ChristenUnie wil dat cliënten eerst gehoord worden voordat het college beslissingen neemt over de eventuele besparing op WMO-hulpmiddelen. Om mogelijk veel kosten te besparen wil het college weer teruggaan naar één aanbieder voor WMO-hulpmiddelen. In de tijd dat er maar één aanbieder was, namelijk Welzorg, ontvingen wij erg veel klachten over de slechte service. Daarom pleitten wij er toen voor om meer aanbieders te contracteren, zodat cliënten keuzevrijheid hebben.
  • Op initiatief van onze fractie is er in de wijk Aa-landen een pilot gestart met het project Veilig en Vitaal Thuis. 75-plussers worden thuis bezocht door consulenten die advies geven over hoe je je huis veiliger kunt maken zodat je langer thuis kunt blijven wonen. Gerdien: “Wij willen graag dat niet alleen naar de veiligheid thuis wordt gekeken, maar dat ook vraagstukken zoals eenzaamheid, zingeving en het doorgeven van levenswijsheden aan de orde komen.”
  • Zwolle groeit. Van de huidige 128.000 inwoners groeien we door naar minstens 140.000 inwoners. In deze sprong in stedelijkheid wil de ChristenUnie de menselijke maat bewaren. Daarom willen we bijvoorbeeld dat er bij alle bouwlocaties meer aandacht komt voor klooiplekken voor kinderen, zodat zij – ook al groeien ze op in een stad – toch plekken vinden om hutten te bouwen en in de natuur te spelen.
  • Er lijkt een toenemende tegenstelling te ontstaan tussen klimaatactivisme en klimaatscepsisme. De ChristenUnie wil niet dat deze discussie verder polariseert. Gerdien stelt dan ook het volgende: “Waar het gaat om de duurzaamheidsopgave wil de ChristenUnie de kansen in het normale samenleven benutten. Ons beleid moet erop gericht zijn dat Zwollenaren zelf de duurzaamheidskansen in het normale samenleven benutten, en daar plezier aan beleven en voordeel van genieten.”
  • Het gemengd gebruik van voetgangers en fietsers in de binnenstad wordt steeds spannender. Het fietsen-vraagstuk in de binnenstad wordt dan ook urgenter. We denken dat een fiets-hoofdroute in de binnenstad van toegevoegde waarde kan zijn, waarmee fietsers en wandelaars iets meer van elkaar worden gescheiden.

« Terug naar nieuws

Reacties op 'ChristenUnie Zwolle wil denken vanuit de kansen in het normale samenleven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.