ChristenUnie stelt vragen over wachtlijsten bij Veilig Thuis IJsselland

huiselijkgeweld foto.jpgdinsdag 12 februari 2019 22:25

Een veilig thuis, een geborgen plek voor partners om samen te leven en voor kinderen om op te groeien en te ontwikkelen, dat gunnen we iedereen. Daarom investeren we in Zwolle veel in een positief en veilig opvoedklimaat en in het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch gaat het lang niet achter elke voordeur goed. Vrouwen én mannen die te maken hebben met huiselijk geweld door hun partner, en kinderen die worden mishandeld moeten kunnen rekenen op Veilig Thuis IJsselland. Veel Veilig Thuis-organisaties in Nederland blijken er niet echter niet in te slagen meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling op tijd te onderzoeken en te beoordelen. Dit bleek uit een onderzoek door dagblad Trouw

Veilig Thuis heeft de expertise in huis om naar aanleiding van meldingen van slachtoffers, omstanders of professionals moeilijke situaties te onderzoeken en indien nodig de juiste hulpverlening in te schakelen. Daarom is het extra schrijnend dat ze er niet in slagen de meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling tijdig te onderzoeken want er gaat vaak al een lange periode van mishandeling voorbij, voordat iemand melding doet bij Veilig Thuis. Soms is het een leerkracht of een buurvrouw die aan de bel trekt. Als er dan een melding wordt gedaan, is het zaak om zo snel mogelijk te onderzoeken hoe ernstig en risicovol de situatie is.

Omdat de ChristenUnie zorgen heeft om de wachtlijsten bij Veilig Thuis IJsselland stelde Gerdien Rots in de raadsvergadering van 11 februari 2019 namens de fractie hierover mondelinge vragen aan het college. Namens het college legde wethouder Van Willigen uit dat bij Veilig Thuis IJsselland in het laatste kwartaal van 2018 wachtlijsten zijn ontstaan. Per kwartaal krijgt de wethouder rapportages van Veilig Thuis. Uit een inspectie-rapport bleek begin 2018 dat Veilig Thuis juist goed bezig was als organisatie,  maar in het vierde kwartaal nam de werkdruk fors toe. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de voorbereiding op nieuwe regels per 1-1-2019, waarvoor medewerkers getraind moesten worden. Om de werkdruk hiervan op te vangen is extra personeel ingezet, maar er ontstonden toch wachtlijsten.

Gerdien Rots vroeg ook hoe voorkomen wordt dat Veilig Thuis IJsselland door de grote werklast te snel zaken doorzet naar het sociaal wijkteam. De wethouder lichtte toe dat Veilig Thuis voor elke melding een beoordeling maakt van de situatie en dat er wordt pas overgedragen naar het wijkteam als dat op basis van de beoordeling door Veilig Thuis ook echt passend is.

De wethouder gaf ook aan dat Veilig Thuis ondanks de hoge werklast acute situaties en risicosituaties altijd met voorrang oppakt maar daardoor moeten minder urgente zaken momenteel wat langer wachten. In januari is 4 fte extra personeel aangetrokken, met dank aan extra geld van het Rijk. Daarnaast worden de werkprocessen nog eens onder de loep genomen en wordt de samenwerking met andere organisaties steeds verder verbeterd, zodat de doorlooptijden kunnen worden verkort. Van Willigen: "Verwacht mag worden dat Veilig Thuis IJsselland vóór de zomer van 2019 de organisatie weer op orde heeft en de wachtlijsten zijn weggewerkt”.


Wil je advies of hulp?
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)

« Terug naar nieuws