Een nieuwe burgemeester voor Zwolle

20190124 Fractie Zoektocht burgemeester.jpgvrijdag 01 februari 2019 21:17

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: onze burgemeester Henk Jan Meijer stopt aankomende zomer. Na 19 jaar onze burgemeester te zijn geweest, is het voor hem nu tijd voor andere dingen. Dus is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester voor onze stad. Daarvoor is een aparte commissie samengesteld waarin alle fractievoorzitters zitting hebben. Deze vertrouwenscommissie, waarvan Gerdien Rots de voorzitter mag zijn, doet al het voorbereidende werk.

Gerdien: “Ik ervaar deze klus als bijzonder eervol. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om de meest geschikte kandidaat te vinden. Een kandidaat die écht bij Zwolle past en van betekenis wil zijn voor de stad en al haar inwoners. Hoe ziet die zoektocht eruit?”

De eerste stap is het opstellen van een vacature. Daarvoor is aan alle inwoners gevraagd om via een digitale vragenlijst aan te geven wat zij belangrijk vinden in de nieuwe burgemeester. Ook is deze vraag gesteld binnen de gemeentelijke organisatie en aan partners in de regio. Met al die informatie stelt de vertrouwenscommissie een profielschets op, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, Andries Heidema.

De tweede stap is het selecteren van de meest geschikte sollicitant. Nadat de profielschets is vastgesteld en als vacature is gepubliceerd, sturen kandidaten hun sollicitatie naar de Commissaris van de Koning. Hij maakt een eerste selectie van kandidaten die het meest geschikt zijn. Vervolgens gaat de vertrouwenscommissie in gesprek met deze kandidaten. De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad voor de benoeming van de meest geschikte kandidaat. De gemeenteraad beveelt deze kandidaat aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De derde stap is het benoemen en beëdigen van de kandidaat. De Minister voert een gesprek met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de Ministerraad. Na goedkeuring draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester en de Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester daarna in de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester zo snel mogelijk na het vertrek van Henk Jan Meijer aan de slag gaat.

« Terug naar nieuws