ChristenUnie levert wethouders voor ruimtelijke ordening en jeugd

20180525 Kandidaat wethouders CU Zwollevrijdag 25 mei 2018

In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord 2018-2022 Duurzame groei en kwaliteit voor Zwolle is ook de portefeuilleverdeling voor het college van Burgemeester & Wethouders bekendgemaakt. Het nieuwe college zal bestaan uit zes wethouders waarvan twee ChristenUniewethouders, te weten Ed Anker en Michiel van Willigen. Fractievoorzitter Gerdien Rots is blij met de portefeuilles die beide kandidaat wethouders krijgen: “Ed Anker keert terug in het college met een complete fysieke portefeuille waarin hij op strategisch niveau kan meedenken over de groei van de stad waarbij de menselijke maat in tact blijft. Michiel van Willigen gaat zich bezighouden met jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, burgerbetrokkenheid en de digitale transitie, gericht op zorg voor de toekomst van de stad.”

Portefeuille Ed Anker

 • Ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke projecten
 • Omgevingsvisie
 • Wonen
 • Spoorzone en centrumgebied
 • Waterbeleid en klimaatadaptatie

Kandidaat wethouder Anker over zijn portefeuille: “Ik ben zeer gemotiveerd dat ik met deze portefeuille mag blijven doorwerken aan een toekomstbestendige, gezonde groei van Zwolle.”


Portefeuille Michiel van Willigen

 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Gezondheidsbeleid
 • Veilig Thuis
 • Wijkgericht werken
 • Burgerbetrokkenheid
 • Digitale transitie en bedrijfsvoering.

Kandidaat wethouder Van Willigen over zijn portefeuille: “Ik houd van Zwolle, onze stad, waar we ons kunnen ontwikkelen. Zwolle bloeit, juist omdat Zwollenaren zich inzetten voor hun eigen wijk, school, bedrijf, gezin of vereniging. Soms help je mee, soms krijg je hulp. Samen maken wij onze stad.”

Zes wethouders
De coalitie kiest ervoor om met zes wethouders aan de slag te gaan, omdat dat past bij de nieuwe politieke verhoudingen én omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren in Zwolle. De stad zet, in een tijd vol veranderingen en transities, een volgende stap in stedelijke groei. Dit vraagt om scherpe keuzes als het gaat om de woonomgeving, energie, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs en cultuur. We willen daarom betrokken bestuurders die zichtbaar zijn in de stad. Ook voor de Regio Zwolle geldt dat het tijd is voor een vervolgstap. Als centrumgemeente speelt Zwolle een cruciale rol in het samen met andere gemeenten en organisaties verder ontwikkelen van de regio. Daarvoor gaan onze wethouders meer investeren in externe contacten, lobby en regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Labels

« Terug