ChristenUnie en GroenLinks om tafel met D66 en CDA voor nieuwe coalitie

220330_19-05_2750.jpgmaandag 04 april 2022 13:00

De ChristenUnie en GroenLinks hebben het advies gekregen om snel om tafel te gaan met D66 en CDA voor een nieuwe coaltie in Zwolle. Dat adviseert Arie Slob aan de gemeenteraad. Hij heeft op verzoek van onze fractie en GroenLinks, de twee grootste partijen in de nieuwe raad, de mogelijkheden verkend voor samenwerking in de nieuwe coalitie.

Slob sprak de afgelopen weken met alle tien de fracties uit de Zwolse raad, de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Op basis van deze gesprekken adviseert hij een college te formeren dat vanaf de eerste dag voortvarend vanuit onderling vertrouwen en met een duidelijk programma en voldoende bestuurskracht aan de slag gaat. ChristenUnie en GroenLinks hebben dit onderlinge vertrouwen in elkaar uitgesproken en vormen als grootste partijen de kern van dit nieuwe college.

De verkenner raadt aan om daaraan twee partijen toe te voegen die op basis van gelijkwaardigheid en met datzelfde wederzijdse vertrouwen tot een solide college kunnen komen. Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen hiervoor zowel VVD als ook D66, PvdA en CDA in aanmerking komen, zo constateert Arie Slob. Omdat er uit deze vier partijen maar twee nodig zijn voor een meerderheid moet er gekozen worden. Het ligt voor de hand daarbij rekening te houden met de voorkeuren van onze fractie en GroenLinks. Gezamenlijk met GroenLinks gaven wij aan formatiegesprekken met D66 en CDA te willen voeren.

Fractievoorzitter Ruben van de Belt: "Het is geen gemakkelijke keuze geweest om tot deze selectie van partijen te komen. De afgelopen periode hebben we goed samengewerkt met fracties die niet verder gaan naar de volgende fase. Tegelijk kiezen we hiermee voor mogelijke coalitie die meer kan werken vanuit een gedeeld fundament en eensgezinde visie op vergroening, verduurzaming, kansengelijkheid, inwonerbetrokkenheid en brede welvaart voor alle Zwollenaren. We zijn blij met deze gedeelde basis en zien uit naar de volgende fase van de formatie."

ChristenUnie en GroenLinks geloven dat zij samen met D66 en CDA kunnen komen tot het eensgezinde stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft. Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig en consequent kiezen voor duurzame oplossingen samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad en buitengebied en het algemeen belang vooropstellen. Komende jaren is het nodig dat de grote opgaven worden opgepakt door een gebalanceerde coalitie met een gedeeld fundament, die vanuit de inhoud aan de slag gaat met de grote opgaven en met een goede relatie in de regio en Den Haag. Met deze combinatie wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en kunnen de partijen aan de slag met de grote uitdagingen waar we voor staan door de groei van Zwolle.

Arie Slob adviseert dan ook om zo snel als mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen te beginnen en daarbij in te zetten op een compact coalitieakkoord.

« Terug naar nieuws