Vragen en antwoorden over de Hervormingagenda Sociaal Domein

sociaal domeinwoensdag 27 februari 2019 18:29

De afgelopen dagen kregen wij meerdere vragen over de Wmo (maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg en participatiewet). Vooral naar aanleiding van de plannen van het stadsbestuur om het sociaal domein te hervormen. Wij kunnen ons voorstellen dat sommige vragen breed leven. Daarom plaatsen we ze hier met de antwoorden die wij aan de vraagstellers hebben gegeven.

Vraag: Krijgen inwoners straks geen of minder zorg?
Ons antwoord:
De gemeente wil de zorg beter laten aansluiten bij wat Zwollenaren nodig hebben. Dat doen we door meer te investeren in preventie. De gemeente wil ook graag mensen eerder hulp bieden, omdat daarmee soms kan worden voorkomen dat problemen van mensen groter worden, waardoor zij zwaardere en duurdere zorg nodig hebben.
Ook wil de gemeente de hulp en zorg vaker in groepen geven, als dat tenminste kan. Veel hulp wordt immers beter als je samen met lotgenoten bent. Dan kun je onderling ook veel voor elkaar betekenen. Nu wordt de hulp vaak individueel aan mensen gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een begeleider die een aantal uren per week thuis komt. Maar als diezelfde hulp ook in groepjes gegeven kan worden, is dat soms beter. Als je elkaar kent, kun je er voor elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke eetmomenten of sollicitatietrainingen.
In situaties waarin individuele begeleiding wel nodig is, moet dat wel beschikbaar blijven.

Vraag: Wat gaat er veranderen?
Ons antwoord: Door de zorg, als het kan, meer groepsgewijs (collectief) aan te bieden, verwachten we dat de kwaliteit beter wordt. En de gemeente denkt ook dat het daardoor jaarlijks 2 miljoen euro minder kost. Zo hoopt de gemeente dus op het totaal bedrag van 276 miljoen euro een bedrag van 2 miljoen te besparen en tegelijkertijd betere hulp te bieden aan Zwollenaren.
Op deze manier kan Zwolle de sociale stad blijven die ze is.

Vraag: Gaat de gemeente Zwolle bezuinigen op de zorg?
Ons antwoord: In Zwolle geven we jaarlijks 276 miljoen euro uit aan zorg in het sociaal domein. (Het sociaal domein is een verzamelnaam voor zorg in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet). Dat is ontzettend veel geld. Het is meer dan de helft van al het geld dat de gemeente per jaar uitgeeft.
Hoe komt de gemeente aan dat geld? Dat krijgt de gemeente van het Rijk. Maar het Rijk betaalt al vanaf 2015 niet genoeg geld. De gemeente geeft daarom elk jaar meer geld uit aan de zorg, dan dat het Rijk ervoor betaalt. De gemeente doet die extra investeringen omdat we willen dat alle Zwollenaren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Tot 2023 investeert de gemeente bijna 20 miljoen extra in de zorg. Dus we bezuinigen niet, maar geven juist extra geld uit zodat iedereen in Zwolle de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Vraag: Wat als we nu gewoon alles hetzelfde laten?
Ons antwoord: Vorig jaar werd duidelijk dat we als gemeente Zwolle jaarlijks veel geld tekort komen. En dat dit alleen maar meer wordt. Dat kan de gemeente natuurlijk niet eindeloos volhouden. Want dan blijft er geen geld meer over om te investeren in de wegen, in waterveiligheid, in de overstap op schone energie, in het onderwijs en in allerlei andere dingen die we ook belangrijk vinden. Of de gemeente gaat na een paar jaar failliet. Dat willen we natuurlijk niet. Dus kan de gemeente beter vooruit denken. Dat is precies wat we nu doen. Daarom proberen we bij het Rijk duidelijk te maken dat er meer geld betaald moet worden aan de gemeente. Zodat Zwolle meer geld kan besteden aan mensen die zorg nodig hebben. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie maakt zich daar ook hard voor. 

Vraag: Wanneer wordt dit allemaal definitief besloten?
Ons antwoord: Begin 2018 is onder het voorgaande college van burgemeester en wethouders reeds geconstateerd dat wijzigingen in het sociaal domein noodzakelijk zijn om de zorg betaalbaar te houden. Het huidige college heeft de hervormingsagenda en de plannen voor de meer groepsgewijze inzet van hulp (collectivisering) in februari naar de gemeenteraad gestuurd.
In een informatieronde op dinsdag 5 maart wordt daarovergesproken in een raadsvergadering. Daarvoor zijn vertegenwoordigers van betrokken organisaties in het sociaal domein uitgenodigd om de raad te laten weten wat men van de plannen vindt.
Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de plannen daarna in debatronde op maandag 18 maart. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad zal dan op maandag 1 april plaatsvinden.

 Heb je andere vragen? Of wil je een idee of een zorg bespreken?

Mail ons: info@christenuniezwolle.nl

« Terug naar nieuws