ChristenUnie: samen verstandig het Zwolse sociaal domein hervormen

ZwolsSociaalmodel.pngzaterdag 23 februari 2019 21:11

In Zwolle willen we dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daar staat de ChristenUnie voor. Daar staat het stadsbestuur voor. We zijn er van overtuigd dat de zorg soms beter kan. Bovendien nemen de zorgkosten ieder jaar toe. Dat vraagt dat we de zorg beter gaan organiseren.

Het college heeft op 14 februari het “Plan van aanpak collectivisering van voorzieningen” naar de raad gestuurd. De bedoeling is een verschuiving van individuele begeleiding naar collectieve vormen van zorg. Ook wil het college welzijnsvoorzieningen als sport en buurt- en vrijwilligerswerk beter benutten voor preventie en lichte zorg. Voor inwoners die niet zelfstandig of met steun van hun omgeving kunnen meedoen, blijft er ruimte voor individuele begeleiding. Zo verbetert het Zwolse voorzieningenniveau en houden we de zorg betaalbaar.

Hoewel het nu vooral gaat over het proces om te komen tot een definitieve hervorming, lichten de stukken ook inhoudelijk al een aanzienlijke tip van de sluier op. Daarom willen we als ChristenUnie Zwolle duidelijkheid geven hoe wij hiernaar kijken.

Verbetering is het uitgangspunt
Er zijn twee aanleidingen voor deze verandering: allereerst zijn we nog lang niet tevreden over hoe ons zorgsysteem nu werkt. Het kan beter. Daarnaast hebben we te maken met de miljoenentekorten die in maart 2018 zichtbaar werden bij de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Als we niets veranderen komt de gemeente jaarlijks zo’n 9 miljoen tekort. Dat kan niet en dus moet daar een oplossing voor gevonden worden. Er is door de gemeenteraad gekozen de tijd te nemen om dit tekort weg te werken. Dat is nodig omdat we een zorgvuldig proces willen, dat bijdraagt aan het verbeteren van de zorg.

De ChristenUnie wil verstandig hervormen door keuzes te maken waarmee we bouwen aan een zorgzame samenleving. In de afgelopen jaren is de zorg vooral individueel georganiseerd. Waar nodig houden we dat zo. Maar in veel gevallen is het voor cliënten juist fijner om onderdeel van een groep te zijn. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke eetmomenten en sollicitatietrainingen. De behoefte van de cliënt blijft het uitgangspunt. Dit betekent dat de ChristenUnie kritisch is op het bestaande aanbod. De voorzieningen zijn er voor de inwoners en niet andersom.

Samenspel
De ChristenUnie is blij met de aankondiging dat binnenkort wordt gestart met online enquêtes, gesprekken in de wijk, samenspraak met de zorgorganisaties en de inwoners van Zwolle. Want als we in Zwolle willen doorgroeien naar een sociaal domein met een betere balans tussen collectieve voorzieningen en individuele begeleiding, dan zullen we daar gezamenlijk de schouders onder moeten zetten.

Heeft u concrete zorgen of suggesties? Mail ons: info@christenuniezwolle.nl!

« Terug naar nieuws