https://zwolle.christenunie.nl/team/wiezijnwij

Welkom bij ChristenUnie Zwolle

Als ChristenUnie-politici zijn we dankbaar dat we vanuit christelijke waarden kunnen nadenken over de Zwolse samenleving. In zijn leven liet Jezus zien wat waarden zoals trouw, (naasten)liefde, rechtvaardigheid, rentmeesterschap en respect betekenen. Die waarden vormen voor ons de kern van een waardevol leven. Deze waarden willen we waar maken voor alle Zwollenaren. Voor zwakken en sterken, jong en oud, gelovig en niet-gelovig, homo en hetero, rijk en arm, etcetera.

De ChristenUnie in Zwolle wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging van leden die de ChristenUnie in Zwolle is. De gemeenteraadsleden en burgerraadsleden vormen de fractie, die zich bezig houdt met de politieke koers en daar uiting aan geeft in de gemeenteraad. De ChristenUnie heeft in Zwolle twee wethouders. Zij zijn onderdeel van het dagelijks bestuur van de stad.