Wietse de Boer

Wietse de Boer

Wietse de Boer is teamcoördinator gebiedsgericht werken bij Carrefour, een brede welzijnsorganisatie in de Noordoostpolder. Hij studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en werd daarna jongerenwerker bij de RPF-jongerenorganisatie (nu PerspectieF). Wietse werkte eerder als maatschappelijk werker en coördinator CJG en zat tussen 2010 en 2014 in de schaduwfractie van de Zwolse ChristenUnie. Wietse woont sinds 1994 in Zwolle.

“Er zit veel kracht, creativiteit en energie in onze Zwolse samenleving. Mensen hebben eigen ideeën en mogelijke oplossingen voor de problemen die er in hun gezin, wijk of buurt zijn. Ik vind het belangrijk dat we als overheid aansluiten bij die burgerkracht. Zodat mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en de zorg aansluit op hun identiteit en eigen netwerk. Een extra voordeel van die benadering is dat er meer gemeenschapszin ontstaat. De bevordering daarvan vind ik belangrijk.”


Wietse is 40 jaar en woont met zijn vrouw en vier kinderen in de Wipstrik.

Telefoon: 06-48811376 | E-mail: wietse@christenuniezwolle.nl | Twitter: @WietsedeBoer2

«Terug naar startpagina