Wandelroute

Wandelroute Zwolle

  1. CU Wandelroute.pdf

We zijn als Nederlanders massaal aan het wandelen geslagen. Daarom hebben we een CU-Wandelroute gemaakt. We nemen je tijdens je wandeling graag mee langs plekken in Zwolle die speciaal zijn voor ons.

Wist je bijvoorbeeld dat er om het centrum verkeersborden staan die van bamboe zijn gemaakt? En wist je dat er in de nieuwe wijk Kraanbolwerk nog een hele oude gevel staat?

Nog meer ontdekken? Download dan hierboven de Wandelroute!

Op de Wandelroute staat beschreven waarom de plekken voor ons belangrijk zijn. Over sommige plekken hebben we net iets meer te vertellen. Daarover vind je hieronder meer informatie.

Botanisch stoepkrijten

Door te zoeken naar plantjes in de stad, valt het opeens op dat er veel meer groeit dan alleen onkruid. Dat is ook heel erg belangrijk, bijvoorbeeld voor bijen. Met de app ‘Seek’ kan je een foto maken van de plant die je tegenkomt, de app vertelt je dan wat voor soort plant het is. Daarvoor hoef je niet in te loggen of een account aan te maken. De uitdaging is het vinden van een Madeliefje, Herderstasje, Straatgras, Klein kruiskruid of Harig Knopkruid. Daar kan je dan de naam bij krijten. Maar hoe meer verschillende planten je ontdekt, hoe leuker natuurlijk!

Kraanbolwerk & het klimaat

Je zou het haast vergeten: de binnenstad van Zwolle en het Noordereiland liggen buitendijks. Dankzij genoeg creatieve ideeën van bijvoorbeeld Ruben van de Belt, hoeven we ons daar gelukkig geen zorgen om te maken. Zo zijn bijvoorbeeld alle meterkasten hoger geplaatst, zodat er geen kortsluiting ontstaat als er veel regen valt. Alle inwoners hebben een soort ‘minidijkje’ in hun kelder. Naast aanpassingen in de huizen, is ook over de straat nagedacht. De klepperende stenen en ook een waterplein in de straat zorgen ervoor dat deze mooie wijk niet blank meer zal gaan staan. Door al deze voorzorgsmaatregelen kan de stad omgaan met toekomstige klimaatveranderingen. We geloven dat we de aarde in bruikleen hebben en dat we er goed mee om moeten gaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat de stad niet alleen leefbaar is voor ons, maar ook voor de volgende generatie.

Bamboe verkeersborden

Verkeersborden bestaan al sinds de tijd van de Romeinen. Dat de meeste wegen naar Rome leiden, was in die tijd dus in zekere zin ook het geval. De eerste verkeersborden in Nederland waren van hout. Al snel werden ze van ijzer gemaakt, aangezien omwonende de borden dan minder snel stiekem in hun kachel gooide. Tegenwoordig zijn de verkeersborden meestal van aluminium. Dit is erg slecht voor het milieu. Op ons initiatief is Ruth Stoorvogel samen met de ambtenaren na gaan denken over bamboe verkeersborden. Op meerdere plekken in het land zijn deze borden er al en dat is ook niet zo gek. Bamboe gaat namelijk naar verwachting twee keer zo lang mee als aluminium. Daarnaast absorbeert bamboe CO2, terwijl aluminium juist heel veel CO2 uitstoot. Zelfs met de CO2 die vrijkomt bij het vervoeren van bamboe, is het alsnog stukken beter dan aluminium. Voor ons laten deze bamboe borden nog veel zien. Namelijk hoe belangrijk het is om 'out of the box' te blijven denken. En daarin te luisteren naar de volgende generaties, die vaak met een vernieuwende blik tegen bepaalde situaties aankijken.

Zwollerkerspel

1 Augustus 2017 was het precies vijftig jaar geleden dat de dorpen en buurtschappen zoals Berkum, en Westenholte, onderdeel van Zwollerkerspel deel werd van onze stad. Voor Zwolle betekende dit toen der tijd dat het aantal kilometers grondgebied en het aantal inwoners flink uitbreidde. Sindsdien is onze stad hard blijven groeien. Nadenken over de toekomst is belangrijk, maar we vinden dat terugblikken op het verleden daar ook bij hoort. De geschiedenis van Zwollerkerspel hebben we op interessante wijze in kaart gebracht. Reinier Mulder is in gesprek gegaan met mensen uit Zwollerkerspel en buurtschappen, en zo zijn er kostbare herinneringen opgerakeld. We hoorde bijvoorbeeld over een grote groenteveiling die midden in het stationsgebied zat. De vraag: “Wat moeten we behouden van Zwollerkerspel?”, lieten we steeds terugkomen in de gesprekken. In de antwoorden die we kregen kwamen dan vooral de natuurgebieden en de rivieren naar voren. Aan de hand van de verhalen die met ons gedeeld zijn proberen we het ‘buitengeluk’ vast te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we verder de lucht in gaan op de plekken waar we al gebouwd hadden en de natuurgebieden laten we met rust. Initiatieven die de verbinding met het buitengebied versterken, moedigen we aan. Denk bijvoorbeeld aan de zorgboeren die kwetsbare mensen opvangen en lokaal voedsel produceren, een melktapperij of een zuivelwinkel. De verbinding tussen stad en platteland zoeken én maken, dat is de kracht van Zwollerkerspel.