Veilig en gezond

Zelf aan 't stuur,
ook als je hulp nodig hebt

De manier waarop we in Zwolle samenleven, heeft alles te maken met de tijd waarin we leven. Door de techniek kunnen we lang zelfstandig en in vrijheid leven. Dat is mooi, maar geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. De gemeente moet daarom doen wat ze kan om mensen er voor elkaar te laten zijn in onze samen-leving. Wie zich niet kan redden, moet geholpen worden om weer zelfstandig te worden of worden ondersteund in verbondenheid met het persoonlijke netwerk. De ChristenUnie staat daarom voor:

Zorg in Zwolse netwerken

 • Zorg die past bij de persoonlijke levenssfeer van mensen.

 • Investeringen in de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk.

 • Ondersteuning voor mantelzorgers.

 • De gemeente als een schild voor kwetsbaren - mantelzorgers en vrijwilligers kunnen niet alles oplossen.

 • Erkenning voor de belangrijke rol van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties als informele netwerken van mensen.

 • Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen en mee laten doen in de samenleving.

 • Noodzakelijke ondersteuning via PGB behouden.

 • Vorming van sociale wijkteams om eerstelijns zorg dichtbij te regelen.

 • Wegnemen of compenseren van sociale en fysieke belemmeringen die gehandicapten ervaren - algemene toegankelijkheid is de norm.

 • Adequate opvang voor dak- en thuislozen.

Preventie om meer zorg te voorkomen

 • Sterk preventiebeleid voor gezondheid: bewust maken van gezondheidsrisico's (onder meer alcohol en drugs), sport toegankelijk voor alle Zwollenaren, gezond eten en voldoende bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken.

 • Sterk preventiebeleid voor veiligheid: bewust maken van inbraak- en brandgevaar, plannen voor waterveiligheid.

 • Voorkomen dat jongeren op straat worden gezet.

 • Serieus handhaven van de Drank- en Horecawet in samenwerking met andere gemeenten: verbieden extreme kortingsacties op alcohol, ondernemers bij alcoholverstrekkingen aan te jonge kopers de alcoholvergunning tijdelijk afnemen.

 • Coffeeshops onder schooltijd dicht.

 • Geen coffeeshops in de buurt van scholen.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina