Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins verlangt garanties van minister over Lelystad Airport

airport-lelystaddonderdag 17 mei 2018 Dinsdag 15 mei debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van Lelystad Airport. Onze Zwolse wethouder Michiel van Willigen volgde vanaf de publieke tribune het debat. Eppo Bruins, woordvoerder ... lees verder

Zwolle: een stad waar MBO en HBO gelijkwaardig zijn!

20180512 CU Zwolle Ruben Reinier Deltionmaandag 14 mei 2018 De laatste tijd zien we prachtige voorbeelden van samenwerking tussen de Zwolse MBO en HBO-instellingen. Maar ook hoorden we via bijvoorbeeld Jeroen van Doornik, de Nachtburgemeester van Zwolle, en via de NOS op 3 dat MBO-studenten (volgens de wet 'deelnemers' in plaats van studenten...) niet van alle studentenvoorzieningen in Zwolle gebruik mogen maken. lees verder

Overeenstemming over grote onderwerpen en portefeuilles verdeeld

stadhuis-zwollevrijdag 11 mei 2018 De nieuwe coalitie van Zwolle start met zes wethouders. De vertegenwoordigers van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD staan de komende vier jaar voor een forse taak. Een extra wethouder ... lees verder

Onderhandelaars boeken vooruitgang met afspraken over thema’s

De poort van Zwollevrijdag 04 mei 2018 Ook in deze vakantieweek hebben de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD verder gesproken over de gezamenlijke agenda voor de komende vier jaar op weg naar Zwolle in ... lees verder

Lelystad Airport: ChristenUnie Zwolle wil meer duidelijkheid en stevige garanties van de minister

airport-lelystadzaterdag 28 april 2018 Afgelopen week kwamen de resultaten van het geactualiseerde milieueffectrapport (MER) over Lelystad Airport naar buiten. De uitkomsten stellen de ChristenUnie nog niet gerust. Er bestaat nog veel ... lees verder