Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

ChristenUnie bezorgd over komst coffeeshop Vechtstraat

coffeeshopvrijdag 28 september 2018 “Zeer teleurstellend!” Dat is de reactie van ChristenUnie raadslid Wietse de Boer nadat de burgemeester onlangs bekend maakte dat de coffeeshop in de Vechtstraat er toch kan komen. De  ... lees verder

ChristenUnie daagt Zwolse scholen uit: kom met een goed aanbod voor hoogbegaafdheid!

Eenmalig gebruikdonderdag 27 september 2018 De ChristenUnie daagt Zwolse scholen uit om met een goed aanbod voor hoogbegaafdheid te komen. Er is in Zwolle namelijk veel kennis aanwezig over de aanpak van kinderen die hoogbegaafd zijn. ... lees verder

ChristenUnie eens met aanbevelingen rekenkamerrapport sport

2018 Ronald bij ZACdinsdag 25 september 2018 Iedereen in Zwolle moet kunnen sporten: ook als je een beperking hebt of als je het niet kunt betalen. In 2019 zullen er minimaal 6 gezonde sportkantines zijn in Zwolle! Dat waren de accenten die ... lees verder

Burgerraadslid Meijer doet stap terug

Jan Pieterwoensdag 29 augustus 2018 Nadat hij deze zomer zijn werk-privé-balans opmaakte, doet burgerraadslid Jan Pieter Meijer een stap terug uit de actieve politiek. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is Meijer als burgerraadslid ... lees verder

ChristenUnie Zwolle stelt vragen over hindernissen voor circulair ondernemerschap in Zwolle

Zwolle binnenstadmaandag 27 augustus 2018 Als ondernemers met circulaire ambities gehinderd worden door gemeentelijk beleid moeten we kijken of het mogelijk is daar toch ruimte in te maken. Jolien Elshof-Rook, raadslid namens ChristenUnie... lees verder