Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

ChristenUnie Zwolle blij met raadsbrede brief over Lelystad Airport

airport-lelystadwoensdag 20 juni 2018 Op dinsdagavond 19 juni vond een informatieronde in de gemeenteraad van Zwolle plaats over de uitbreiding van Lelystad Airport. De wijkverenigingen Stadshagen, Aa-landen en Berkum en ook de ... lees verder

ChristenUnie steunt voorstel nieuwe winkelverordening niet

Beeld Grote Markt Engel Michaelvrijdag 15 juni 2018 Via een wijziging in de winkelverordening geeft de gemeente aan ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen of zij op zondag open gaan. De ChristenUnie steunt deze nieuwe winkelverordening niet. ... lees verder

Lelystad Airport. ChristenUnie drong aan op proefvluchten: woensdag 30 mei 2018 vanaf 15.30 uur is het zo ver!

airport-lelystadzaterdag 26 mei 2018 Meerdere malen drongen de raadsleden Gerdien Rots en Jolien Elshof er bij het Zwolse college op aan om in de contacten met de Alderstafel (de commissie waar het overleg over Lelystad Airport ... lees verder

ChristenUnie levert wethouders voor ruimtelijke ordening en jeugd

20180525 Kandidaat wethouders CU Zwollevrijdag 25 mei 2018 In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord 2018-2022 Duurzame groei en kwaliteit voor Zwolle is ook de portefeuilleverdeling voor het college van Burgemeester & Wethouders bekendgemaakt. Het ... lees verder

ChristenUnie trots op nieuw coalitieakkoord 2018-2022

20180525 presentatie coalitieakkoordvrijdag 25 mei 2018 Vandaag presenteerde en ondertekende de nieuwe coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 Duurzame groei en kwaliteit voor Zwolle. Namens de ... lees verder