Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

ChristenUnie blijft staan voor maatwerk ondanks grote financiële tekorten

Gerdien debat 2018zaterdag 17 maart 2018 De ChristenUnie wil dat er maatwerk blijft worden geboden, ook nu er overschrijding is van het zorgbudget. Wel moet er nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het tekort. ... lees verder

Gerdien Rots op het 'keukentrapdebat'

keukentrapdebatposterdonderdag 15 maart 2018 Zwollenaren die zorg ontvangen weten vaak heel goed wat er nodig is. Daarom moeten we cliënten en zorgverleners blijven betrekken bij het verbeteren van de zorg." Dat betoogde Gerdien Rots bij het... lees verder

Walk for Women: ‘Opkomen voor slachtoffers van moderne slavernij’

Wal for womendonderdag 15 maart 2018 Donderdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Voor de ChristenUnie was dat een goede aanleiding om moderne slavernij aan de kaak te stellen met de ‘Walk for Women’ door de Zwolse Binnenstad. Dat het een koude en natte avond was deerde de aanwezige bezoekers niet. Want het verhaal van Jane Lasonder, schrijfster van het Boek “Rood Licht”) was schokkend. Op beeldende en pijnlijke wijze beschrijft zij hoe het leven van veel meisjes in achterkamertjes of achter de ramen eruit ziet. lees verder

Doe je mee met de ChristenUnie in Zwolle?

stem21maartCUZwollewoensdag 14 maart 2018 Het werk van de ChristenUnie is nog niet af. Want dat het met de stad goed gaat, betekent nog niet meteen dat het met alle inwoners beter gaat. Als je zorg ontvangt, op zoek bent naar een baan of ... lees verder

SEEYOU, bijzonder tijdschrift over Zwolle en haar inwoners

SEEYOUwoensdag 07 maart 2018 Het fonkelnieuwe magazine SEEYOU is een bijzonder tijdschrift over Zwolle en haar inwoners. Een glossy over de kracht van Zwollenaren. Over een kleurrijke stad vol ambitie. SEEYOU is een blad dat ... lees verder