Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Zaaien voor het Zwolle van nu en het Zwolle van morgen!

Zaaien groeien bloeienvrijdag 09 november 2018 Vrijdag 9 november 2018 besprak de Zwolse gemeenteraad de begroting voor 2019. Ook komt de beleidsrapportage ter sprake, over de voortgang van de doelen voor 2018. Een belangrijk debat dus. De ... lees verder

Van duurzame energie een echt Zwols één-tweetje maken

20181005 Ruben.jpegdinsdag 06 november 2018 Afgelopen maandagavond debatteerde de Zwolse raad over de eerste versie van de Energieagenda 2018-2022. De plannen van dit college om werk te maken van de schone toekomst van onze stad. Er was ... lees verder

Nieuwe kansen voor Weezenlanden Noord

Weezenlanden Noordmaandag 05 november 2018 De ChristenUnie is enthousiast over de nieuwe plannen voor Weezenlanden Noord, waarin de leefbaarheid in het gebied en de wensen van de huidige bewoners centraal worden gezet. In oktober ... lees verder

Spoorzone wordt een stedelijke zone met spoor

Spoorzone fietsenkelder1vrijdag 02 november 2018 Als je vaak op het station komt, zie je hoe de omgeving verandert. De nieuwe busbrug is bijna af. Aankomende februari zullen de eerste bussen erover heen rijden. Ook kun je al goed zien hoe het ... lees verder

ChristenUnie blij met eerste opbrengst versimpelteam

Versimpelteam.jpegmaandag 29 oktober 2018 De informatie van de overheid moet begrijpelijk zijn. En moet uitgaan van vertrouwen in plaats van uitgaan van wantrouwen. Dat is hoe het Zwolse versimpelteam kijkt naar uitgaande brieven van de ... lees verder