Campagnesite

ChristenUnie Zwolle 2018-2022: Oog voor Zwolle, oog voor elkaar!

Op een drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst heeft de ChristenUnie Zwolle haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 gepresenteerd. Nadat de leden zich op 30 november 2017 al positief uitspraken over de inhoud ervan, is het verkiezingsprogramma nu ook gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma in gewone taal
Naast het uitgebreide verkiezingsprogramma, kunt u ons programma ook lezen in gewone taal: korte zinnen en begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting en een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

Hiermee brengen wij één van onze standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma.

Sinds 2014 is de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle.
Gerdien Rots: "We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ondanks de financiële crisis als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar."

Oog voor de toekomst
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik van schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo'n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn.

Deze en andere standpunten lees je in het verkiezingsprogramma, de samenvatting, de versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden.

ChristenUnie wil dat inloophuis De Bres blijft

Zwolle De Bresdinsdag 24 april 2018 De ChristenUnie wil dat de belangrijke functie van inloophuis de Bres ook in de toekomst blijft bestaan, zodat kwetsbare Zwollenaren er een veilige plek blijven vinden. ChristenUnie raadslid De ... lees verder

ChristenUnie tegen 5e coffeeshop aan de Vechtstraat

coffeeshopmaandag 23 april 2018 De ChristenUnie is tegen de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Ook uit de buurt klonk veel boosheid en onbegrip tijdens de inloopbijeenkomst van 11 april op het stadhuis. Toch ... lees verder

College onderhandelingen week 2: energietransitie en schets Zwolle in 2030

zaterdag 21 april 2018 Ook deze week hebben de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD meermaals met elkaar gesproken over de ontwikkeling van Zwolle naar 2030. Ze hebben hun visie op Zwolle in ... lees verder

Voor elke wijk een contactpersoon van de ChristenUnie

Wijken Zwollewoensdag 18 april 2018 De gemeenteraadsleden van de ChristenUnie willen dicht bij alle Zwollenaren staan. Daarom is elk raadslid contactpersoon voor een aantal wijken in Zwolle. We blijven graag op de hoogte van de ... lees verder

Advies informateur Cnossen: laat ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD een nieuw college vormen

foto+raadzaalvrijdag 06 april 2018 “ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD zijn de meest logische partijen om samen een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Laat hen de volgende fase van het proces ingaan.” ... lees verder