Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief maart 2020

Hoe is het wonen in deze straat?

Beste ##firstname## ##insertion## ##lastname##,

Wat is de ChristenUnie in Zwolle een mooie beweging! En wat vind ik het jammer dat ik als burgerraadslid afscheid moeten nemen van de fractie. Per 1 maart ga ik namelijk aan de slag voor de gemeente Zwolle als senior beleidsadviseur jeugd: voor mij oprecht een droombaan. Maar omdat dit niet verenigbaar is met een politieke rol in Zwolle, zet ik helaas een punt achter mijn burgerraadslidmaatschap.

Het was een eer èn een genoegen om me in een politieke rol in te mogen zetten voor onze mooie stad. Vanzelfsprekend denk ik dan al snel terug aan de debatten die ik heb mogen voeren over sport, veiligheid en vuurwerk. En natuurlijk ben ik trots op de unaniem aangenomen motie over het familiegroepsplan.
Maar ik genoot ook intens van de wat minder zichtbare kanten van het raadswerk: de gesprekken met talloze Zwollenaren over hun zorgen en ideeën voor de stad; de wekelijkse fractievergaderingen met waardevolle discussies waar ook regelmatig allerlei belangstellenden aan meededen (dikke tip: schuif gewoon eens aan!).

De huidige raadsperiode is ongeveer op de helft en er is nog veel te doen. Ik wens de fractie van de ChristenUnie veel zegen, wijsheid en plezier toe bij het werk dat wacht. Vanuit mijn nieuwe rol zal ik mijn steentje blijven bijdragen aan een mooie Zwolse samenleving.

Tot ziens!
Ronald Buitenhuis

 
 
 

Nieuws

 
       
 
 

Met het verlenen van de vergunning door de gemeente gaat de beoogde biomassacentrale aan de Rieteweg de volgende fase in. De ChristenUnie Zwolle is positief-kritisch over dit plan, omdat het een noodzakelijke tussenoplossing is in de energietransitie.

 

Lees verder

 

De Grote Kerk stond en staat sinds 1455 in het middelpunt van het Zwolse centrum. Generaties gingen er naar de kerk en recent heeft de kerk een publieke functie als Academiehuis de Grote Kerk. Het is een rijksmonument en heeft grote waarde voor de stad Zwolle. 

 

Lees verder

 

De ChristenUnie is blij met de ouderenagenda.

Onderdelen als het (zelfstandig) wonen voor ouderen, passend vervoer, gezond leven en het tegengaan van eenzaamheid zijn onderwerpen van gesprek. 

 

Lees verder

 
 
 

Tea and Attention

Sapo.jpegMeestal gaat het in deze rubriek over ontmoetingen met Zwollenaren die bijzondere dingen doen of meemaken. Deze keer ontmoeten we het Lekker-Wonen-Team van Travers buurtwerk, dat eigenlijk op professionele wijze hetzelfde doet.

Wietse de Boer en ik, Jacob Raap, waren onlangs op de thee ‘Bij Siem’, een ontmoetingsplek voor Dieze-Oost. Buurtwerkers Harold van den Berg en Daniëlle Rada vertellen ons over het versterken van deze buurt. Bewoners van de Pieter Steynstraat worden in de komende maanden bezocht. Om de mensen nieuwsgierig te maken
wordt er eerst een Sapo - samenwerken aan positief ontmoeten -
beestje aan de deurklink gehangen. Vervolgens wordt met de
bewoner(s) een gesprek gevoerd over: ‘Hoe is het wonen in deze
straat? Welke ideeën zijn er voor de buurt? En hoe is het wonen
onder één dak?’ De bedoeling van dit nieuwe project is uit te stralen
dat je er niet alleen voor staat. Het doet een appél op samen
dingen oplossen.

Dit is precies wat de ChristenUnie graag voor Zwolle wil:
mensen verbinden met elkaar en hen zo in hun kracht zetten!
De gemeente geeft via het buurtwerk, waar nodig, een zetje.
Net hard genoeg om mensen in beweging te krijgen. Mooi toch!?

Jacob Raap

Lof voor het raadsvoorstel van Jolien Elshof-Rook

Maandag 10 februari werd raadslid Jolien Elshof-Rook overladen met complimenten voor haar initiatief raadsvoorstel. De Zwolse raad stemde unaniem in met de plannen van Jolien Elshof om meer sociale ondernemingen in Zwolle te krijgen.

Met 10 concrete actiepunten, waaronder een aanspreekpunt voor sociale ondernemingen en het actief stimuleren en ontwikkelen van intiatieven om sociale ondernemingen te starten in Zwolle. Onder tromgeroffel van de 39 raadsleden werd het voorstel aangenomen.

 

Cursus Welkom bij de ChristenUnie

Op 7 april is de cursus Welkom bij de ChristenUnie in Zwolle. De cursus heeft de volgende opzet: 'Wat is de meerwaarde van christelijke politiek? Regelmatig duikt deze vraag op in het gesprek over politiek, en zeker in verkiezingstijd. En misschien heb je deze vraag zelf ook wel. Welke keuzes maakt een christelijke politieke partij en op basis waarvan? Wat is de visie van de ChristenUnie? De cursus bestaat uit een korte lezing waarna je in gesprek kunt met de cursusleider en de andere deelnemers. Met interactieve werkvormen dagen we je uit jouw kennis van politieke standpunten te testen.'  De cursus wordt in de avond gehouden, van 19.45 tot 22.00 uur in de Bagijnehof, Bagijnesingel 17a.

Aanmelden kan hier

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts