Verkiezingsscheurkalender

Verkiezingsscheurkalender

Het aftellen is begonnen. Via de website kunt u helaas geen scheurkalender meer bestellen. Wilt u er toch eentje hebben? Neem dan contact op met Joost van Dieren. Tel: 0624998958, e-mail: joost@vandieren.nu. Iedere dinsdag treft u in de kalender een stelling van de dag. Reageren op de stelling kan iedere dinsdag via de facebookpagina van de ChristenUnie Zwolle.

Zie hieronder de antwoorden van de rubriek 'ken je Zwolle'.

Antwoorden Ken je Zwolle rubriek

Vrijdag 5 januari: antwoord A

De Peperbus is de toren van de Onze Lieve Vrouwekerk die in 1454 voltooid is. De bouw van de toren is in 1463 begonnen. De toren is nu 75 meter hoog. Oorspronkelijk had de toren een uivormige kap. Die werd in 1815 door blikseminslag verwoest. In 1828 kwam er naar ontwerp van stadsbouwmeester Herman Klinkert een nieuwe kap, in de vorm van een koepelvormig koperen dak. De toren kreeg toen de bijnaam Peperbus. Door 236 treden te beklimmen kun je tot de trans van de toren komen. De toren bezit een beiaard met 51 klokken.

Vrijdag 12 januari: antwoord B

In 1893 werd ZAC, de Zwolsche Atleten Club, opgericht. Het was een club die je nu een omnisportvereniging zou noemen. Voetbal was de belangrijkste afdeling, maar je kon ook aan atletiek, gymnastiek, wielerpolo, zwemmen en figuurrijden op rijwielen doen. Later werd de keuze nog uitgebreid met handbal, honkbal en volleybal. Het omnisportkarakter was geheel naar de geest van de eerste voorzitter van ZAC, Jasper Warner, die zelf ook meerdere sporten beoefende.

Vrijdag 19 januari: antwoord A

De toren van de Grote of St. Michaëlkerk was zo'n 115 meter hoog. Dat was heel hoog, hoger bijvoorbeeld dan de Domtoren in Utrecht. Zwolle was heel trots op zijn toren. Maar natuurgeweld zorgde voor de ondergang. In 1669 sloeg de bliksem in en brandde de houten spits af. De toren was in 1682 weer hersteld. Bovenop prijkte een balustrade van zware Bentheimer zandsteen. Begin december werd het beeld van St. Michaël, dat boven de toreningang was aangebracht, verwijderd. Hierbij ontstonden grote verticale scheuren. Een fikse storm op de 18e deed de rest en de toren stortte ineen. Hoewel er vijf huizen werden verwoest vielen er geen slachtoffers.

Vrijdag 26 januari: Antwoord A

De Nieuwe Markt was oorspronkelijk onderdeel van de binnenhof van het klooster Bethlehem. In 1645 werd besloten om het gebied in te richten als marktplein met rondom bebouwing. In 1884 werd op het plein een hal, of overdekking gebouwd van 20 bij 30 meter. Hier werd jarenlang boter verhandeld. In beide wereldoorlogen werd dit gebouw gebruikt als centrale gaarkeuken voor arme Zwollenaren. Na de Tweede Wereldoorlog kwam confectiefabriek Mulder N.V. in het gebouw. In 1949 brandde de hal af en hierna werd het terrein een parkeerplaats, tot de herinrichting van de Nieuwe Markt in 2011.

Vrijdag 2 februari: antwoord D

De wilde kievitsbloem (fritillaria meleagris) wordt, hoewel afkomstig uit de leliefamilie, Zwolse tulp genoemd. In april bloeien de geblokte paarse (en soms witte) bloemen in weilanden en uiterwaarden. Zo'n 95% van alle wilde kievitsbloemen in Nederland groeit in de buurt van Zwolle. Langs de Vecht bij Langenholte, langs het Almelose kanaal, op verschillende plekken langs de Weteringen van Zwolle en langs het Zwartewater zijn deze beschermde bloemen te vinden.

Vrijdag 9 februari: antwoord C.

De miljoenste naoorlogse woning in Nederland staat aan de Hogenkampsweg 139 in Diezerpoort. Dat dit zo keurig is bijgehouden komt door de publiciteit die werd gegeven aan de wederopbouw. De enorme woningnood was lange tijd volksvijand nummer 1 en toen de mijlpaal van de miljoenste naoorlogse nieuwbouwwoning was bereikt moest daar natuurlijk bij worden stilgestaan. En hoe! Koningin Juliana kwam op 8 november 1962 naar Zwolle en nam een soort defilé af vanaf het kleine balkon van de portiekflat. De historische plek wordt nog gemarkeerd door een beeldengroep, Het gezin, van H. Krijger.

Vrijdag 16 februari: antwoord C

De afbeelding van de Eileuver is van Teun van de Veen. Het is in steen uitgevoerd en ingebracht in de gevel van het pand op de hoek van het Grote Kerkplein en de Praubstraat. Het reliëf dateert uit 1979 en het is gemaakt vanwege het 22-jarig (twee keer elf jaar) bestaan van de carnavalsvereniging. Dat jubileum is een beetje officieus, want, hoewel de Eileuvers met de eerste Prins Carnaval van Zwolle in 1957 optraden, bestaan ze officieel pas sinds 1962.

Vrijdag 23 februari: antwoord D

Zwolle kent acht markten:

  • de Grote Markt
  • de Melkmarkt
  • de Oude Vismarkt
  • de Nieuwe Markt
  • de Blijmarkt
  • de Ossenmarkt
  • de Turfmarkt
  • de Veemarkt

Vrijdag 2 maart: antwoord B

De Hoge Spoorbrug, die in 1882-1883 werd gebouwd en een jaar later in gebruik is genomen, is het enige voorbeeld in Nederland van een lensliggerbrug. De overbrugging bestaat uit drie ijzeren vakwerkoverspanningen met een parabool-, visbuik-, of lensconstructie van elk circa 36 meter. Deze steunen aan weerszijden van het spoor op landhoofden en tussen de sporen op ijzeren jukken. Deze constructie is vaker toegepast in Engeland en Duitsland, maar in Nederland alleen bij de Hoge Spoorbrug. De brug is aangelegd voor verkeer van voetgangers, handkarren en vee van Schelle naar de stad. In 1953 is vanwege de elektrificatie van het spoor de Hoge Brug nog wat hoger geworden, tot treurnis van de fietsers.

Vrijdag 9 maart: antwoord B

Over het boek De Imitatione Christi, of in de Nederlandse vertaling De Navolging van Christus, wordt gezegd dat het het meest vertaalde en meest gelezen boek ter wereld is na de Bijbel. De definitieve (handgeschreven) versie van dit boek komt uit 1441. Het bevindt zich nu in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het is geschreven door Thomas van Kempen (Thomas a Kempis). Bijna zeventig jaar was hij kloosterling in het Agnietenbergklooster, vlak buiten Zwolle. Thomas a Kempis (ca 1380-1471) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Moderne Devotie. De navolging van Christus bevat de idealen van deze religieuze stroming.

Vrijdag 16 maart: antwoord D

Beide zijn fietsstraten. De Vondelkade was de eerste fietsstraat in Zwolle. Een fietsstraat is een straat die is ingericht als een fietsroute waar tevens auto's zijn toegestaan. Door de inrichting van de straat kunnen auto's niet hard rijden. De rijbaan van rood asfalt geeft aan dat fietsers ruim baan krijgen en dat auto's 'te gast' zijn en hun snelheid moeten aanpassen. De stroken aan weerszijden van de rode rijbaan kunnen worden gebruikt als auto's elkaar moeten passeren. Zwolle was de eerste gemeente die een stedelijk fietsstratenplan heeft opgesteld. Wethouder Bert Kunnen legde hiervoor de basis. Wethouders Janco Cnossen en Filip van As bouwden erop voort. Ook wethouder Michiel van Willigen zet zich in voor een veilig fietsstraten-netwerk in Zwolle. In de zomer van 2013 is in Zwolle de eerste fietsrotonde van Nederland gemaakt, bij de fietsoversteek Philosophenallee - Vondelkade. Deze fietsoversteek is onderdeel van de fietsroute van Berkum naar het centrum. Bij de Vechtstraat kruiste deze route de binnenring, hetgeen lange wachttijden en onveilige situaties opleverde voor fietsers. Om dit op te lossen is een geheel nieuwe kruispuntinrichting ontwikkeld: de fietsrotonde. Auto's kunnen niet helemaal rondrijden, maar fietsers wel. De fietsrotonde zorgt ervoor dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken.