ChristenUnie trots op nieuw coalitieakkoord 2018-2022

20180525 presentatie coalitieakkoordvrijdag 25 mei 2018

Vandaag presenteerde en ondertekende de nieuwe coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 Duurzame groei en kwaliteit voor Zwolle. Namens de ChristenUnie vormden fractievoorzitter Gerdien Rots en wethouder Ed Anker het onderhandelingsteam. Rots: “De coalitiebesprekingen verliepen in een constructieve sfeer. Daardoor is er een fundament van onderling vertrouwen gegroeid tussen de verschillende partijen. Ik ben er trots op dat we een stevige basis hebben gelegd voor een verbindend en stabiel college. Samen zetten we ons in voor een ambitieus programma voor de stad. Daarbij zoeken we telkens de verbinding met de raad en de stad.”

Dit coalitieakkoord is opgebouwd vanuit een gezamenlijke visie hoe we Zwolle in 2030 graag zien. Zwolle is een prachtige stad, met een rijke historie en een perspectiefvolle toekomst. De stad groeit en wordt stedelijker. Er komen veranderingen in het sociale en fysiek domein, we stappen over op schone energie en we zitten middenin een digitale transitie. “Er komt dus veel op Zwolle af. In dit coalitieakkoord spreken we uit dat we met lef en leiderschap gaan werken aan die veranderingen,” aldus Rots.

Alle vier partijen vinden voor hen herkenbare thema’s en speerpunten terug in het akkoord. Rots: “Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de slogan ‘Oog voor Zwolle – Oog voor elkaar’. Die sfeer ademt het coalitieakkoord ook. De ChristenUnie bouwt aan Zwolle als stad waarin mensen naar elkaar omzien, waarin we investeren in de economie en waarin we steeds duurzamer worden. Op deze drie hoofdthema’s vinden we herkenbare acties terug in het coalitieakkoord.”

Omzien naar elkaar
In het sociaal domein kiest de coalitie ervoor om te investeren in de kracht van de samenleving, het collectief. Er komt een Zwolse aanpak om preventief complexe echtscheidingen tegen te gaan en daarmee de instroom in de jeugdhulp te beperken. Het armoedebeleid en de schulddienstverlening wordt versimpeld zodat regelingen eenvoudiger worden, beter bereikbaar zijn en effectiever kunnen worden ingezet. Er komt een coördinator mensenhandel die de zorg voor slachtoffers van mensenhandel coördineert. Het thema ‘vitaal en waardig ouder worden’ krijgt een volwaardige plek in de integrale beleidsvorming.

Investeren in economie
In de economie leggen we een sterkere verbinding tussen het beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt, zodat werkzoekenden makkelijk een baan vinden en kunnen worden bijgeschoold in de regio Zwolle. De coalitie kiest ervoor om samen met ondernemers de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Ook bevordert de coalitie een gunstig klimaat voor sociale ondernemingen, zij worden betrokken bij de sociale en maatschappelijke opgaven van de stad.

Verder verduurzamen
In de komende vier jaren zetten we vol in op energiebesparing. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. Voor de schone energie die we opwekken, hebben we één productiepark met windmolens aangewezen, namelijk Tolhuislanden. We gaan verder op de ingeslagen weg van het belonen van afvalscheiding. En onze koploperspositie op het gebied van klimaatadaptatie in de bestaande stad versterken we.

Klik hier voor het coalitieakkoord.

 

Labels

« Terug