Lelystad Airport: ChristenUnie Zwolle wil meer duidelijkheid en stevige garanties van de minister

airport-lelystadzaterdag 28 april 2018

Afgelopen week kwamen de resultaten van het geactualiseerde milieueffectrapport (MER) over Lelystad Airport naar buiten. De uitkomsten stellen de ChristenUnie nog niet gerust. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen voor Zwolle en de regio in de toekomst. Raadsleden Gerdien Rots en Jolien Elshof trekken samen op in de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en zijn bezorgd.

Jolien Elshof: "We zijn regelmatig in gesprek met onze woordvoerder Eppo Bruins van de ChristenUniefractie in de Tweede Kamer. Hij kwam ook naar Zwolle om de situatie en de gevolgen voor mens en milieu te bespreken. Dat heeft geleid tot hoger vliegen boven Stadshagen en daar zijn we blij mee, maar niet tevreden. Er is geen enkele garantie dat er ook in de toekomst als het aantal vluchten toeneemt, hoger gevlogen kan blijven worden! De minister schept hierover geen duidelijkheid. Bovendien zijn niet alle gevolgen voor Zwolle in kaart gebracht. Delen van Zwolle, met name Stadshagen en Berkum kunnen overlast ervaren door piekbelasting. Dat willen we voorkomen. Er moet zo min mogelijk boven stedelijk gebied worden gevlogen."

Nu de uitkomsten bekend zijn, blijkt dat de garantie van hoger vliegen (5000 voet) alleen geldt tot 10.000 vluchten. Tevens wordt er nu ook een hoger aantal vluchten boven Zwolle gemeld dan bij de vorige MER. Glijvluchten die de overlast aanmerkelijk kunnen verminderen, worden slechts bij een derde van de vluchten toegepast en in Stadshagen en Berkum kan er sprake zijn van een piekbelasting. Ook is onbekend of de vlieghoogte na de herindeling van het luchtruim zal voldoen aan de gestelde voorwaarde van 6000 voet of hoger.

Gerdien Rots: "We willen absolute duidelijkheid hierover. De ChristenUnie wil niet dat er in de toekomst toch ruimte komt voor lager vliegen. Ook willen wij dat er naar alternatieven gezocht wordt waarbij stedelijk gebied wordt ontzien. Eind mei wordt het volgende debat in de Tweede Kamer gevoerd. We willen dat de minister volledige openheid van zaken geeft. Dat kunnen wij natuurlijk niet zelf doen. Wij gaan opnieuw met onze woordvoerder Eppo Bruins in gesprek. We willen erop aan dringen dat hij garanties voor hoger vliegen nú en in de toekomst eist".

Labels

« Terug