ChristenUnie: Nieuwe sluitingstijden voor de horeca

Zwollevrijdag 09 februari 2018 11:17

Na een pilotfase van 1,5 jaar hebben binnenstadsbewoners, horecaondernemers, politie en de gemeente elkaar gevonden in nieuwe afspraken over de sluitingstijden voor de horeca. De zogenaamde ‘natte’ horeca (café’s, bars en dancings) mogen tot uiterlijk 05.00 uur in de nacht openblijven. Vanaf 03.00 uur moet er een portier aan de deur staan. Tot 06.00 uur in de vroege ochtend mag de ‘droge’ horeca (snackbars, fastfood) open blijven. Gerdien Rots: “De gemeente geeft de sluitingstijden niet vrij, maar sluit aan bij het voorstel voor de nieuwe horecasluitingstijden dat in overleg tussen betrokkenen tot stand is gekomen. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van zowel binnenstadsbewoners, als horecaondernemers, als politie."

Geen behoefte aan volledige vrijheid
De pilot was een initiatief van de liberale partijen in de gemeenteraad. Zij wilden de horecasluitingstijden volledig vrijgeven. Maar tegen hun verwachting in bleek dat de binnenstadsbewoners, de horecaondernemers en de politie zelf juist behoefte hebben aan een duidelijke regel. Rots: “De ChristenUnie is blij dat er een hernieuwd overleg is ontstaan tussen bewoners, horecaondernemers, politie en gemeente. In dat overleg is tot een nieuwe afstemming van sluitingstijden gekomen. Zonder overbodige regels. Met meer flexibiliteit. Dat is precies wat de ChristenUnie altijd nastreeft: overleg, dialoog, afstemming en daarmee komen tot afspraken die voor iedereen werkbaar zijn. Maatwerk dus.”

Vroeger op stap
Tijdens de raadsbespreking vertelden vertegenwoordigers van de horeca dat er maar weinig animo is om tot diep in de nacht open te blijven. Volgens hen is er een kentering gaande waarbij de aandacht verschuift naar vroeger op stap gaan. Wat de ChristenUnie betreft steken we daar energie in. Vroeger op stap is voor iedereen prettig: horecaondernemers, politie, binnenstadsbewoners én het uitgaanspubliek zelf.

Minder incidenten
Schaduwkant van de pilot is het toegenomen aantal incidenten in de binnenstad. Met name op de zaterdagavonden. Er vonden in het afgelopen jaar 826 vechtpartijen, opstootjes, ruzies, beledigingen en dergelijke plaats. Meestal in combinatie met openbare dronkenschap. Voorafgaand aan de pilot was aan de binnenstadsbewoners toegezegd dat er een zogenaamd sus-team zou komen. Dat is een team van particuliere beveiligers die namens de horeca zorgen voor een aangenaam klimaat op straat. Zij sussen opstootjes en voorkomen op vriendelijke wijze dat het uit de hand loopt. Rots: "Het toegenomen aantal incidenten is zorgelijk. De ChristenUnie verbaast zich erover dat andere partijen dat zo makkelijk op de koop toe nemen. Het is een gemiste kans dat partijen zich tijdens de pilot niet sterk hebben gemaakt voor een sus-team. De ChristenUnie vindt dat daar alsnog werk van moet worden gemaakt. Om het uitgaansklimaat in Zwolle voor iedereen aangenaam te houden.”

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Nieuwe sluitingstijden voor de horeca'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.