ChristenUnie Zwolle: "Laaggeletterdheid vraagt een brede en langdurige aanpak"

studenten.jpgmaandag 08 februari 2021 11:07

Kun je niet lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan? Grote kans dat je dan maar moeilijk mee kunt komen in onze maatschappij. Misschien lukt je dat zelfs helemaal niet!

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Meer en meer zaken regelen we digitaal. En daarvoor is lezen, begrijpen wat je leest en schrijven noodzakelijk. Zoals het aanvragen van inkomensondersteuning. Onderzoek toont aan dat de helft van de mensen met financiële problemen laaggeletterd is. Loketten verdwijnen in rap tempo, mogelijk zelfs op station Zwolle. Daarmee wordt zelfs ook het reizen voor laaggeletterden lastiger.

Vaak is er sprake van schaamte bij mensen die problemen hebben met de basisvaardigheden. Zeker de laaggeletterde inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1) blijken moeilijk te bereiken, in tegenstelling tot Nieuwkomers (NT2). Om die reden wordt op NT1 extra kracht gezet, door samenwerking in de regio Zwolle (regioplan). Maar ook door meer inzet op preventie. Zwolle heeft al fors geïnvesteerd in de aanpak van laaggeletterdheid, maar met nog te weinig aantoonbaar resultaat.

Raadslid Jacob Raap: "Uit verhalen van betrokken hulpverleners en scholen blijkt dat persoonlijk contact noodzakelijk is om laaggeletterden te helpen. Liefst op voor hen vertrouwde plaatsen in de buurt, het werk of de school van de kinderen. Ook is soms een generatieoverstijgende aanpak nodig. Laag-taalvaardige gezinnen kunnen als gezin begeleiding krijgen. Dit vraagt om regie vanuit de gemeente. Een lang volgehouden gerichte aandacht, juist daar waar het het meeste nodig is. De aanpak is nu nog veel te versnipperd."

De ChristenUnie is dankbaar voor alle activiteiten die al door de gemeente Zwolle met partners ontwikkeld worden. Zoals het project 'Alle Zwolse kinderen lezen' maar ook het 'Taalpunt Zwolle' voor volwassenen. Toch is er meer nodig. Deze problematiek vraagt om een brede en langdurige aanpak. Bijvoorbeeld in geval van armoede is al aangeven dat dat vaak gepaard gaat met laaggeletterdheid. Er moet meer in samenhang worden gedaan! Ook het Sociaal Wijkteam heeft daarin een belangrijke signalerende rol. Daarnaast is het van belang dat we rekening houden met laaggeletterden. Om die reden maakt de ChristenUnie werk van versimpelen. Door onze inspanning is binnen de gemeente Zwolle een versimpelteam aan de slag.  Dat team zorgt ervoor dat de brieven van de gemeente aan inwoners duidelijk zijn, juist ook voor laaggeletterden.

Links Zwolse aanpak laaggeletterdheid:

-Kinderen/jongeren 0-18 jaar: https://stadkamer.nl/media-en-taaleducatie/algemeen/alle-zwolse-kinderen-lezen

-Volwassenen 18+: https://stadkamer.nl/taalpunt

-Versimpelteam (meld hier moeilijke teksten): https://www.zwolle.nl/versimpelteam

« Terug naar nieuws