Duurzaam en groen

Duurzaam doen,
natuurlijk!

Zwolle heeft het beste van twee werelden: een stad met energie en een landschap vol rust. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige Zwollenaren. Duurzaamheid is het uitgangspunt voor iedereen die verder kijkt dan zijn neus lang is. De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • 'Stadsboeren' de kans geven tijdelijk grond in gebruik te nemen dat bestemd is voor latere stadsuitbreiding.

 • Uitbreidingsmogelijkheden voor boeren met als norm voor schaalvergroting dat er gezorgd kan worden voor ieder individuele dier.

 • Tijdelijke natuur is een mooie plek voor jongeren om in te spelen of gezellig rond te hangen. Advies inwinnen bij natuurexperts voor er echt iets met tijdelijke natuur wordt gedaan, is een must.

 • Bij nieuwbouw en renovatie door kleine aanpassingen rekening houden met vogels en vleermuizen.

 • Prioriteit geven aan verbeteren energielabels en verlagen energiekosten van bestaande woningen door betere isolatie.

 • Mogelijkheden geven voor duurzaamheidsideeën van Zwollenaren.

 • Investeren in snellaadpunten voor elektrische auto's, in ieder geval bij grote parkeergarages.

 • Leegstaande panden (bijvoorbeeld kantoren) laten gebruiken voor (studenten)huisvesting en weggeefwinkels.

 • Lagere afvalstoffenheffing voor mensen die hun afval scheiden.

 • Verkleinen van afstand tussen producent en consument.

 • Stimuleren van het delen van auto's: beter voor het milieu en parkeerruimte.

 • Meer invulling geven aan de titel Milleniumgemeente.

 • Zorgen dat we ook de titel Fairtradegemeente verdienen.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina