CUltour

Navigeer

Theater The Young Ones - 6 maart

Micha Baksteen blogt:

Wat erg… In al die (vijf) jaren dat Zwolle en de provincie trotse ‘bezitter’ mag zijn van een uniek, innovatief en creatief theaterbroeinest in de stad voor jongeren van 10 tot 26 jaar ben ik nog nooit langsgeweest bij een van de tientallen voorstellingen, producties, filmavonden etc. Wellicht komt dat omdat ik van nature niet zo’n liefhebber van drama en toneel ben, ondanks een verdwaald jaartje Creatieve Therapie te hebben gestudeerd.

En dat terwijl ze op een wel heel bijzondere plek zitten; de voormalige Michaëlkerk aan de Willebrandlaan. Door het inhoudelijk up-tempo gesprek dat Reinier en ik hadden met Ilona Kevelham (zakelijk- en productieleider) en Jeroen Kriek (artistiek leider & huisregisseur) ben ik geraakt door de sociale en maatschappelijke impact van het maken van theater en de passie en betrokkenheid voor en met jongeren: The Young Ones.

Producties (groot en klein) worden sámen gemaakt met o.a. een harde kern van zo’n 120 jongeren. Aangevuld met wie er ook maar aan komt waaien, al wordt er gewerkt met kwaliteitseisen (audities). Met als uitgangspunt dat deze juist handvatten bieden om iedereen een zo optimale rol of taak te kunnen geven. Sámen houdt volgens hen in dat jongeren, ongeacht leeftijd, kwaliteiten en eigenaardigheden volwaardig gezien worden als volwaardig acteur en, samen met professionals, toewerken naar een voorstelling. Intensief, met overnachtingen en gezamenlijke maaltijden. Waarbij deze regelmatig op tournee gaat door de provincie of verder. Bijzonder om te horen dat zelfs bekende landelijke theaterfestivals als Oerol en De Parade worden aangedaan. En om Rico (ex-Opgezwolle en nu van de Fakkelteitgroep) er gewoon binnen te zien lopen.

De raakvlakken met jongerenwerk en cultuureducatie, waarbij deze laatste trouwens steeds meer ingang vindt bij scholen in Zwolle en de regio, maken The Young Ones tot een unieke plek in de stad waar jongeren mogen zijn wie ze zijn. En er iets moois mee weten te creëren. De vraag is of we in Zwolle voldoende ondersteuning kunnen inzetten om dit soort initiatieven te kunnen vasthouden. De komende debatten rondom o.a. kunst & cultuur zullen gaan uitwijzen hoe de stad aankijkt tegen een het faciliteren en financieren van dergelijke (in mijn ogen waardevolle) organisaties.

Terug naar boven...

MEC - 20 februari

Reinier Mulder blogt:

We ontmoetten vandaag twee enthousiaste muziekondernemers: Hans en Cindy van Dongen die met succes een muziekschool hebben opgezet in Stadshagen. Voor verschillende basisscholen organiseren zij binnen en buiten schooltijd verschillende muzieklessen die door ZZP’ers worden gegeven. Het MEC bereikt vijf dagen per week ongeveer 200 tot 300 leerlingen. Deze twee ondernemers zoeken actief naar nieuwe vormen en nieuwe cultuurproducten. Zonder enige steun proberen ze samen met verschillende culturele instellingen zoals het Stedelijk Museum Zwolle en Zwolse Theaters te komen tot nieuwe educatieve producten. Deze entrepreneurs ervaren problemen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Er ligt geen geld klaar om het verder uit te werken en te ontwikkelen. Het gevaar is dan dat veel nieuwe initiatieven niet tot volwassendom komen.

Terug naar boven...

Britten Jeugd Strijkersorkest - 20 februari

Reinier Mulder blogt:

Micha en ik hadden vandaag een leuke ontmoeting met gepassioneerde professionals die jonge muzikale talenten op een hoger plannen willen trekken via het Benjamin Britten Jeugd Strijkersorkest.  Als ik hen vraag naar wat Zwolle nog mist, komt er een spontaan antwoord: “contrabassisten!” Maar al snel hebben we het over de kosten voor lessen,  het huren van muziekinstrumenten en het vinden van talent. Muziekonderwijs op scholen is voor het Britten Jeugd Strijkersorkest onmisbaar, omdat hier ieder kind betrokken kan raken in een “muzikale droom”.

Een uitdaging voor de bevlogen musici is het om kinderen, of nee, vooral ouders te verleiden om hun kind muzikaal op te leiden. Een uitdaging waarbij ze op dit moment nog weinig de Stadkamer tegenkomen en hun inzet ervaren.

Terug naar boven...

Stadkamer - 16 februari

Micha Baksteen blogt:

De fusie tussen de Zwolse Bibliotheek, de Muzerie en Kunst & Zo tot de Stadkamer op 1 januari was voor de stad een belangrijk feit. Wij gingen op bezoek in het prachtige huidige hoofdkwartier in de Diezerstraat. Hoogste tijd om tijdens onze CUltour in gesprek te gaan met Elly Cuhfus, Anne Bussink, Jolanda Versluis, Rinette van der Vliet en Astrid Vrolijk door te praten over de nieuwe rollen en taken voor Stadkamer. En vanzelfsprekend gesproken over de veranderbrief van het college waarin een voornemen rondom het anders benutten van wijkbibliotheken wordt genoemd.

Het team van enthousiaste medewerkers zien hun nieuwe rollen als verbinders, initiators en cultuurmakelaars en kunnen deze uitdragen en onderbouwen met mooie praktijkvoorbeelden. Het proactief meedenken met scholen (basis- en voortgezet onderwijs) om bijvoorbeeld tot vraaggerichte, innovatieve cultuureducatie te komen wordt door Stadkamer als positief ervaren. Al moet hierin nog het nodige werk worden verzet. Cultuur inzetten om taalachterstanden aan te pakken - prachtig! De ‘makelaarsfunctie’ - het verzamelen en verbinden van cultuuraanbieders (docenten) met scholen en andere initiatieven - biedt zeker kansen voor de stad; in een oogopslag weten waar je informatie kunt vinden.

Terug naar boven...

Historisch Centrum Overijssel - 9 februari

Reinier Mulder blogt:

Tussen alle boeiende culturele instellingen en organisaties in ons mooie Zwolle is er eigenlijk maar één plek in onze stad die bovengemiddeld geschikt is om onze CUltour te starten. Wat Micha en mij betreft is dat de plek waar de geboortepapieren van de stad veilig in de kelders liggen bewaard: het HCO – het Historisch Centrum Overijssel.

We spraken daar met directeur Bert de Vries over de ambities van het HCO en de wens om meer van ons cultureel erfgoed uit de kelders omhoog te halen om te laten zien in onze stad. Een nieuwe  samenwerking tussen het HCO, Stedelijk museum Zwolle en de Grote Kerk, zou dat kunnen versterken.  Met Henri II Fix (een fictieve Zwollenaar uit de 17e eeuw) ons bezoek vereeuwigd. We bedanken Bert hartelijk voor deze goede start. De CUltour smaakt naar meer!

Terug naar boven...