Buurt en wijk

Een goede buur,
daar heb je wat aan!

In de toekomst wordt het werk van buurtgenoten, verenigingen en de kerk steeds belangrijker. Instellingen hebben steeds meer slechts een aanvullende rol in het welzijnswerk. Het is aan de gemeente om te zorgen dat er niemand tussen wal en schip belandt. Daarom maakt de ChristenUnie zich hard voor:

Al die verschillende wijken en wijkbewoners

  • Goed kijken naar de specifieke vraag per buurt of wijk en het samenbrengen van vraag en aanbod. Waar nodig neemt de gemeente de leiding, waar het kan ondersteunt de gemeente alleen bestaande netwerken. Die bestaande netwerken worden aangevuld met zorg- en welzijnprofessionals.

  • Uitnodigen van scholen, (sport)verenigingen en kerken bij de wijkteams voor zorg en welzijn. Zij weten vaak heel goed wat er waar speelt.

  • Samenwerken van de gemeente met de wijkkrant, het digitale wijkforum en andere bestaande organisaties in de wijk.

  • Uitdagen van wijkverenigingen om per straat een gastheer of gastvrouw aan te stellen die verbinding heeft met de bewoners.

  • Mee laten praten van wijkteams als het gaat om de verdeling van geld voor goede ideeën van wijkbewoners.

  • Leerlingen hun maatschappelijke stage bij voorkeur in de eigen wijk uit laten voeren.

  • Korting op de huurprijs geven aan studenten die een aantal uur per week meedraaien in het welzijnswerk in de wijk.

  • Gratis naar culturele of sportieve activiteiten voor jongeren die klussen in de wijk uitvoeren.

  • Wijkbewoners stimuleren om een deel van het onderhoud van de openbare ruimte op zich te nemen.

  • Steun voor (digitale) buurtwachten.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina