Banen en bijstand

Maximale inzet
op werk en bestaanszekerheid

In de huidige economische situatie is werk geen vanzelfsprekenheid. Om meer werkgelegenheid te creëren, moet Zwolle aantrekkelijk zijn voor bedrijven en instellingen. We moeten ervoor zorgen dat werklozen snel weer aan het werk kunnen en dat ook jongeren kans hebben op een baan. Tegelijkertijd moet de gemeente klaar staan voor mensen die werken, maar tóch rond de armoedegrens leven. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor:

Ondernemers en mensen met een baan

  • Versterking van de Zwolse economie door eerlijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Het succes van een bedrijf hangt niet alleen af van de winst, maar ook van hoe het omgaat met medewerkers en het milieu.

  • Afschaffen van overbodige regels en stimuleren van ondernemerszin, wat grote én kleine bedrijven kansen moet geven.

  • Aanbestedingen van de gemeente binnen de eigen regio.

  • Samenwerking tussen de regionale gemeenten, grote onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties om de regio te versterken.

  • Promotie van de stad door de gemeentelijke accountmanagers.

  • Steun voor samenwerkende zelfstandigen als De Creatieve Coöperatie, Onderneemkracht en de Droom van Zwolle.

Mensen zonder baan of toereikend inkomen

  • Een goede ondersteuning voor werklozen bij het zoeken van een baan, bijvoorbeeld via Voor Arbeid en Kansen.

  • Kansen voor kinderen in armoedesituaties op scholing en ontwikkeling - daar mag niet op bezuinigd worden.

  • Een effectief vangnet nu het schoolzwemmen is afgeschaft - het effect op (arme) kinderen moet in de gaten gehouden worden.

  • Zichtbaar maken van 'nieuwe armoede' onder ZZP'ers en andere werkenden die de eindjes desondanks niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina