Aantrekkelijk en bereikbaar

Investeren in aangenaam
en aantrekkelijk wonen en leven

Zwolle is een fijne stad om in te wonen. Toch zou het goed zijn om te zorgen voor meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en moet de architectuur-lat (bijvoorbeeld in de binnenstad) hoog worden gelegd. Maar een aantrekkelijke stad is ook een bereikbare stad. Per auto, fiets en openbaar vervoer. De ChristenUnie heeft de volgende speerpunten:

Wonen in de wijken

 • Stadshagen afbouwen en 'inbreiden' in de bebouwde kom, voor we uitbreiden. Bij de uitbreiding van het winkelcentrum moet het door bewoners voorgestelde Gaudí-plein er komen.

 • Bij noodzakelijke uitbreiding in de Vechtpoort moet het voorzieningenniveau in Berkum omhoog.

 • Detailhandel in de wijk mag niet weggeconcurreerd worden door bijvoorbeeld een megasupermarkt. Voorzieningen op hoog niveau.

 • Een mooie combinatie van wonen, werken, cultuur, vrijetijdsbesteding en reizen in de Spoorzone.

Aantrekkelijk voor iedereen

 • Blijvende aandacht voor onze binnenstad. Het gebied rond de Weeshuisstraat, de bankenlocatie aan de Melkmarkt, Het Eiland en de omgeving van de Peperbus moeten verbeterd worden.

 • Ook de achterkanten van panden zijn belangrijk voor een compleet fraaie binnenstad.

 • Goede openbare toiletten voor heren én dames.

 • Niet alleen internationale winkelketens in het centrum, maar vooral ook Zwolse ondernemers die onze stad kleuren.

 • Erop aansturen dat culturele instellingen overgebleven kaarten met korting aan jongeren en studenten verkopen om hen bij het Zwolse culturele leven te betrekken.

 • Meer sociale huurwoningen en starterswoningen voor een goed evenwicht in het woningaanbod.

 • Een wekelijks rustmoment voor iedereen, onder meer belangrijk voor kleine winkeliers.

 • De beleving van ons water verhogen, bijvoorbeeld door het plaatsen van aanlegsteigers in de stadsgracht.

Investeren in bereikbaarheid

 • Voldoende parkeerruimte voor de binnenstad ontwikkelen, onder meer door het bouwen van de garage op het Katwolderplein.

 • Herontwikkelen van het Noordereiland-gebied.

 • Aandacht voor fietsers: fietsenstallingen op logische plekken (ook met plaats voor bakfietsen), scheiden van fietspaden en autowegen voor de veiligheid van fietsers en bewegwijzering van mooie fietsroutes rond Zwolle.

 • Promoten van extra overstaphaltes in de stad, zodat je niet altijd per se langs het station moet.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina